Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Sklep managera budowlanego
Sklep managera budowlanego
U nas kupisz!
Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
dla robót w programie MS Project

ZAPRASZAMY - Najbliższy termin szkolenia:
19 - 20 czerwca 2017r.  Gliwice
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej oraz elektronicznej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.
BIMestiMate
BIMestiMate
Nowy Program umożliwia przeniesienie
z wirtualnego modelu budowli
do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę
na dowolnym etapie projektu.
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
Bezpieczeństwo na Placach Zabaw
oraz odpowiedzialność
Zarządców Nier
uchomości


Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

SAMAX funkcjonuje na rynku budowlanym od 1991 r. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji przemysłowych   i energetycznych, opracowań kosztowych niezbędnych przy realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa oraz dotowanych z Unii Europejskiej. Współpracuje z wieloma biurami projektów działającymi w Pol -sce i za granicą, a także z inwestorami prywatnymi i publicznymi.

Biuro opracowuje: Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych, harmonogramy robót, harmonogramy rzeczowo-finansowe, budżety realizacji inwestycji, WKI, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, oraz Studium Wykonalności i analizy ekonomiczno-finansowe realizacji inwestycji.

Od wielu lat oferuje szeroki zakres usług szkoleniowych i doradczych dla uczestników procesu budowlanego – inwestorów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, projektantów oraz kosztorysantów. Przygotowuje aktualne programy szkoleniowe dla ludzi wymagających, rozumiejących konieczność zachodzących zmian i dostosowania się do bieżących potrzeb rynku budowlanego. Oferowane szkolenia dają możliwość zdobycia aktualnej wiedzy i umiejętności oraz poszerzenia kwalifikacji zawodowych.

SAMAX w ramach usług szkoleniowych prowadzi kursy i warsztaty z zakresu kosztorysowania na różnym poziomie umiejętności dla branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej, szkolenia z obsługi programów do kosz -torysowania Norma Pro, Norma Expert, Zuzia 11, Rodos i innych oraz szkolenia z zakresu budżetowania, przygotowania i rozliczania inwestycji oraz realizacji inwestycji wg. prawa polskiego i procedur FIDIC.

Oferuje szkolenia prowadzone przez trenerów posiadających doświadczenie praktyczne i rzetelną, sprawdzoną wiedzę. Szkolenia prowadzone są w for- mie otwartej dla uczestników indywidualnych oraz zamkniętej według specjalnie opracowanych programów uwzględniających specyfikę i potrzeby firmy.

SAMAX zajmuje się sprzedażą literatury budowlanej: KNRów, KNNRów, cenników SEKOCENBUD wydawnictwa Promocja i ORGBUD SERWIS oraz sprzedażą oprogramowania rodziny Norma, Zuzia, Rodos, Metricad, Briscad, ZWcad, współpracuje z wieloma producentami programów wspomagających prace projektantów i kosztorysantów oraz jest licencjonowanym dystrybutorem firm Datacomp oraz Athenasoft.

 

SAMAX za sukces poczytuje fakt, iż z wieloma Klientami współpracuje od początku istnienia firmy
- za co Im bardzo dziękuje i zaprasza do dalszej współpracy.


Jeśli jeszcze nie korzystali Państwo z naszych usług – prosimy o kontakt. Będzie nam bardzo miło powitać Państwa w gronie naszych Klientów.