Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Informacja
Informacja
Wszelkie zapytania i zgłoszenia
prosimy wysysłać na adres:
      info@samax.eu
Zatrudnimy do pacy biurowej
Zatrudnimy do pacy biurowej
w charakterze koordynatora ds. organizacji szkoleń

CV na adres: info@samax.eu
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
Bezpieczeństwo na Placach Zabaw
oraz odpowiedzialność
Zarządców Nier
uchomości


Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

Warunki kontraktowe FIDIC - Rola i obowiązki uczestników kontraktu
Głównym celem szkolenia jest uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów prawnych, warunków FIDIC, praw i obowiązków stron podczas realizacji inwestycji oraz warunków kontraktów na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.

Szkolenie to dedykujemy wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: zarówno dla osób przygotowujących się do realizacji inwestycji budowlanych, Zamawiających, przyszłych Wykonawców jak i Inżynierów.

Szkolenie trwa 2 dni (tylko w dni robocze) w godzinach od 8:30 do 16:30.
Brak aktualności