Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
dla robót w programie MS Project

ZAPRASZAMY
Informacja o godzinach pracy SAMAX
Informacja o godzinach pracy SAMAX
W dniach 23-27.04.2018r.
Biuro czynne od 8:30-12:00


za utrudnienia przepraszamy
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.
Szkolenie z prowadzenia KOB
Szkolenie z prowadzenia KOB
Dla właścicieli obiektów i budynków oraz zarządców nieruchomości.

Szkolimy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Poznaniu
Szkolenie dofinansowane do 100%?
Szkolenie dofinansowane do 100%?

Teraz to możliwe!

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

Warunki kontraktowe FIDIC - Rola i obowiązki uczestników kontraktu
Głównym celem szkolenia jest uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów prawnych, warunków FIDIC, praw i obowiązków stron podczas realizacji inwestycji oraz warunków kontraktów na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.

Szkolenie to dedykujemy wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: zarówno dla osób przygotowujących się do realizacji inwestycji budowlanych, Zamawiających, przyszłych Wykonawców jak i Inżynierów.

Szkolenie trwa 2 dni (tylko w dni robocze) w godzinach od 8:30 do 16:30.
Brak aktualności