Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.
Kurs kosztorysowania z BIMestiMate
Kurs kosztorysowania z BIMestiMate
19-24 lipca 2018r. Katowice
(czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek)

Zapraszamy
Letnie warsztaty i konsultacje
Letnie warsztaty i konsultacje
prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
oraz Kosztorysowanie z obsługą programu

.
Zapraszamy do kontaktu


Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

PROGRAMY DO KOSZTORYSOWANIA I PRZYDATNE NARZĘDZIA
Norma STANDARD

 


  Norma STANDARD - program do kosztorysowaniaInformacje o programie Norma PRO >>
Informacje o programie Norma EXPERT >>

 

Sprzedaż programu Norma STANDARD została zakończona w listopadzie 2017 r. Program będzie wspierany przez rok od powyższej daty.
 Rożnice między programami Norma PRO, EXPERT i STANDARD:

  pobierz >>


Zmiany w najnowszych wersjach programu Norma STANDARD:

przejdź dalej >>Aktualizacja programu odbywa się przy pomocy kwartalnika:

   Buduj z Głową - zobacz >>
Program Norma STANDARD umożliwia tworzenie kosztorysów metodą:

 • szczegółową
 • uproszczoną
 • mieszaną

Może być wykorzystywany zarówno do tworzenia przedmiarów, kosztorysów inwestorskich jak też ofertowych i powykonawczych.

Program zawiera ponad 300 katalogów norm typu KNNR, KNR, KNR-W, KSNR, PKZ, KNP i innych. Dzięki uniwersalnemu formatowi ath. ma możliwość czytania i wymiany kosztorysów z innymi programami. Ma również możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi oraz z bazą Intercenbud (przez Internet). Ponadto, rozbudowany system wydruków różnych postaci kosztorysu oraz przejrzysty interfejs z systemem podpowiedzi i menu kontekstowym ułatwiają pracę z programem.

Spośród innych programów pozytywnie wyróżniają go:

 • Wygodny i przejrzysty mechanizm wyboru pozycji katalogowej, umożliwiający dowolne edytowanie spisu katalogów z możliwością ich grupowania, zmiany miejsca, tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa.
 • Mechanizmy automatycznej zmiany danych pozycji w oparciu o dane z części opisowej katalogu. Program podpowiada, że są dopuszczalne modyfikacje odpowiednich nakładów i w razie potrzeby automatycznie je wprowadza.
 • System komunikatów specjalnych, które informują użytkownika o szczególnych warunkach kosztorysowania danej roboty.
 • Możliwość zmiany wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie jego tworzenia
 • Możliwość tworzenia pozycji scalonych oraz wstawiania ich do katalogów własnych
 • Mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań.
 • Możliwość tworzenia pozycji dla wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu
 • Wielopoziomowy system działów.
 • Możliwość sprawdzania poprawności kosztorysu przez porównywanie go z katalogami
 • Wbudowana przeglądarka kodów CPV z możliwością ich wstawiania na stronę tytułową i przypisywania do działów.
 • Rozbudowany system definiowania narzutów.
 • Możliwość wymiana kosztorysów z innymi programami za pośrednictwem uniwersalnego formatu ath.
 • Przedmiar z mechanizmami sum częściowych, obliczeń pomocniczych, komentarzy, odwołań do wyliczeń z innych pozycji i systemem stałych lokalnych i globalnych.


Dział handlowy przyjmuje zamówienia pod nr telefonu 32 337 04 00, mailem: handlowy@samax.eu bądź osobiście w naszym biurze przy ul. Kościuszki 1c, pokój 205.

 


ZMIANY W NAJNOWSZYCH WERSJACH PROGRAMU NORMA STANDARD

Informacje od Producenta

powrót >>

Norma STANDARD - wersje 4.56 >>
Norma STANDARD - wersja 4.55 >>
Norma STANDARD - wersja 4.54 >>
Norma STANDARD - wersja 4.53 >>
Norma STANDARD - wersja 4.52 >>
Norma STANDARD - wersja 4.51 >>

Norma STANDARD - wersja 4.48 >>
Norma STANDARD - wersja 4.47 >>
Norma STANDARD - wersja 4.46 >>
Norma STANDARD - wersja 4.45 >>
Norma STANDARD - wersja 4.44 >>
Norma STANDARD - wersja 4.43 >>


Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.60 (listopad 2017)
Program główny:

 1. Umożliwiono grupową zmianę znacznika w zaznaczonych pozycjach.
 2. W oknie "Wybór ceny nakładu" dodano informację o aktualnej wartości nakładu w kosztorysie.
 3. Zmieniono domyślne rozmiary okna przeglądarki słownika CPV tak, by wszystkie kontrolki były widoczne.
 4. Poprawiono wczytywanie do okna "Edycja strony tytułowej" danych wykonawcy i inwestora z innego kosztorysu.
 5. Dodano kontrolę położenia głównego okna przy starcie programu. W przypadku błędnych ustawień będą przywracane domyślne rozmiary i położenie.
 Importy/eksporty:
 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
 • Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR AT-38 - poprawiono błędne czterocyfrowe kody sprzętu.
 • KNR 5-26 0603 - poprawiono j.m. prefabrykowanych fundamentów.
 • KNR 5-26 0701 - poprawiono numerację pozycji.
 • TZKNBK X - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • TZKNBK XI - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 2-21 03 - poprawiono część opisową zgodnie z wyd. III.
 • KNR AT-38 0205 - poprawiono nakłady tynków.


Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.56 (listopad 2016)
Program główny:

 1. Dodano odtwarzanie ostatniego położenia okna „Wybór elementu RMS i jego ceny”.
 2. Umożliwiono korektę stawki Kz wliczanej do ceny jednostkowej po włączeniu w mechanizmie "Ochrona" opcji „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie – zmiany narzutów”.
 3. Poprawiono edycję danych firm w oknie edycji strony tytułowej. Adres firmy był często ucinany do pierwszej litery.
 Obsługa baz cenowych i kartotek:
 1. Zaktualizowano import cennika „Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych” (BISTYP).
 2. Naprawiono rozpoznanie płyty cennika „Zestaw biuletynów cen robót” (SEKOCENBUD).
 3. Usunięto błąd importu w sytuacji, gdy użytkownik zmienił ustawiony przez program identyfikator cennika docelowego.
 4. Umożliwiono usuwanie danych dostawcy nakładu w cennikach RMS.
 5. Poprawiono rozpoznawanie cenników źródłowych poprzez wskazanie pliku w przypadku, gdy nazwa pliku nie jest zgodna ze standardową nazwą pod jaką jest umieszczany na płycie CD w ramach całego wydawnictwa.
 6. Rozbudowano weryfikację zgodności formatu bazy źródłowej z formatem baz w Norma 4 przy wykonywaniu polecenia "Importuj bazę cenową…".
 Importy/eksporty:
 • Wprowadzono poprawki do importera kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 11 0708-0709 - poprawa numeracji kolumn.
 • KNNR-W 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • TZKNBK VIII 03 86-93 - poprawiono brak MP i normy sprzętu.
 • KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 13-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-02 - poprawa opisów przy modyfikacjach z tablicy 9907.

Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.55 (sierpień 2016)

Program główny:

 1. Wprowadzono nową opcję sprawdzania kosztorysu – „Kz liczone niestandardowo”.
 2. Dodano polecenie umożliwiające usuwanie indywidualnych narzutów działów i pozycji.
 3. Wprowadzono mechanizm pozwalający zamieniać podstawy wyceny w plikach z innych programów kosztorysowych na format Normy.
 4. Dodano kolumnę „Krotność” na widoku i wydruku zestawienia pozycji.
 5. Rozbudowano mechanizm ochrony „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie” o możliwość zmiany narzutów.
 6. Dodano filtr pozycji „Nieaktywne”.
 7. Do grupy "Szukanie cen" w opcjach programu  dodano opcje związane z walutą wyceny. Dzięki temu można uzyskać właściwe parametry wyceny nakładów na podstawie cennika zawierającego rekordy w innej walucie niż waluta kosztorysu.
 8. Usunięto zbędne komunikaty pojawiające się czasami przy wyszukiwaniu tekstów w kosztorysach.
 9. Dodano rozwijaną listę z ostatnio użytymi uzasadnieniami krotności w oknie właściwości pozycji.
 10. Poprawiono przenoszenie przez Schowek powiązań rusztowań z pozycjami.
 11. W oknie edycji danych pozycji dodano przycisk pozwalający wyświetlić informacje o katalogu, z którego pochodzi pozycja.
 12. Zaktualizowano domyślne stawki narzutów.
 13. W oknie edycji strony tytułowej dane informujące o przeznaczeniu kontrolki zastąpiono tekstami podpowiedzi, które nie są pamiętane w danych strony.
 Wydruki:
 • Dostosowano wydruk "zestawienia pozycji" do zmian w widoku:
a.   nowa kolumna "Krotność" na wydruku,
b.   możliwość sortowania wg wartości krotności pozycji.
 Obsługa baz cenowych i kartotek:
 • Umożliwiono bezpośredni import cenników z płyt "Sekocenbud" RMS oraz Biuletynów zagregowanych BCO, BCM (wyd. "PROMOCJA" Sp. z o.o.).
 Importy/eksporty:
 • Wprowadzono poprawki do importera kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.
 Nowe katalogi:
 • KNR 9-29Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2015]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR C-1 i C-2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • TZKNBK I do XXIV - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-01 0228 - poprawiono kategorie gruntu.
 • KNR-W 2-01 0227-0229 - poprawiono brak tytułu pytania przy modyfikacjach.
 • KNNR-W 9 1103 - zamieniono powielone pozycje na kolejny poziom zagłębienia.
 • KNR AT-37 0202 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-08 0103 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-18 - dodano modyfikacje ze względu na umocnienie wykopów i głębokość.
 • 2-02 1807 - poprawiono zmianę tytułu pozycji przy modyfikacjach.
 • KNR AT-40 0416 - poprawiono j.m. zaprawy cementowej na [dm3].


Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.54 (maj 2016)

Program główny:

 1. Dodano pasek z przyciskami m.in. "schowka" do podręcznych menu elementów kosztorysu.
 2. Dodano możliwość wyszukiwania plików kosztorysów wg fragmentu nazwy pliku.
 3. Rozszerzono kryteria sprawdzania kosztorysu o kontrolę zmienionych stawek narzutów na poziomie działów i pozycji.
 4. Dodano możliwość wprowadzenia uzasadnienia dla krotności pozycji.
 5. Zwiększono do 50-ciu limit wpisów w słownikach strony tytułowej: Firma, Inwestor, Wykonawca, Podwykonawca, Sporządził kalkulację, Sprawdził przedmiar.
 6. Rozwiązano problem z odwołaniami do nieaktywnych obliczeń pomocniczych.
 7. Do menu "Opcje" widoku "Przedmiar" dodano polecenie umożliwiające wywołanie słownika ostatnio używanych komentarzy wierszy obmiaru.
 8. Poprawiono aktywację przycisków pasków narzędziowych przy wywołaniu menu kontekstowego (kliknięcie prawym przyciskiem myszki na element kosztorysu).
 9. Umożliwiono zmianę rozmiarów dialogów edycji słowników danych strony tytułowej.
 10. Poprawiono wycenę RMS wg indeksów ETO. Program, z listy nakładów o identycznych indeksach ETO i j.m., automatycznie wybierał pierwszy nakład z listy.
 Obsługa baz cenowych i kartotek:
 • Import cennika robót jednostkowych (Intercenbud) w nowym formacie (ATHCJP).
 • Poprawiono rozpoznanie płyty i import cenników Biuletynu cen robót BCA, BCD, BCP (SEKOCENBUD).
 Importy/eksporty:
 • Poprawki w imporcie kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Wczytywanie kosztorysów złożonych zapisanych w formacie programu Zuzia.
 • Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.
Nowe katalogi:
 • KNR AT-37Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR 9-10 do 9-16 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-31 03 - dodano interpolacje w zależności od rozstawu rur.
 • KNKRB 1 do KNKRB 6 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-11 0101 - wprowadzono zmianę opisu przy wyborze wariantu.
 • KNR AT-99 01 - zaktualizowano rozdział, dodano nowe kotwy.
 • KNP ZREW 02 do 12 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR K-01 do K-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.


Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.53 (luty 2016)

Program główny:

 1. Dodano funkcję zapamiętywania listy ostatnio używanych komentarzy obmiarów pozycji wprowadzanych w kolumnie "Podstawa".
 2. Przyspieszono działanie zmiany ceny na ogólnym zestawieniu nakładów RMS.
 3. Poprawiono przeliczanie ilości materiałów inwestora, odliczanej w pozycji, po zmianie danych nakładu.
 4. Dodano możliwość zapamiętywania położenia okien prezentujących listy znalezionych pozycji w KNR i cennikach cen jednostkowych pozycji.
 5. Poprawiono wyświetlanie kalendarza do wyboru daty sporządzenia kosztorysu (okno edycji strony tytułowej) na komputerach z systemem Windows 10.
 Wydruki:
 1. Poprawiono drukowanie pierwszej strony elementów wydruku, przy nietypowych ustawieniach. W niektórych sytuacjach zawartość pierwszej strony mogła być pominięta. Problem dotyczył wydruków kontynuowanych na stronie (bez zaznaczonej opcji "drukuj zawsze od nowej strony"), ale z zaznaczoną opcją utrzymywania w całości na stronie wydruku.
 Obsługa przeglądarki KNR:
 • W oknie prezentacji znalezionych elementów katalogu dodano przycisk "Przerwij" kończący operację kolejnego wyszukiwania wielu elementów.
 Importy/eksporty:
 1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
 2. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF, np. wczytywanie nakładów do pozycji z podstawą TZKNBK.
 3. Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 4. Usunięto błąd polegający na modyfikowaniu odwołań do pozycji przy zapisie kosztorysu do formatu ATH.
 5. Poprawki w imporcie kosztorysów w formacie programu Rodos.
 Nowe katalogi:
 • KNR AT-35Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 • KNR AT-36Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR 13-05 do 13-26 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNP 05 do KNP 18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-03 do 9-07 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 4-02 0520 - usunięto zbędną modyfikację - użycie materiałów z odzysku.
 • KNNR 2 14 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KSNR 2 13 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR 2-13 0703-05 - poprawiono normę R (błąd w druku).
 • ZKNR C1 i C2 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.


Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.52 (listopad 2015)

Program główny:

 1. Wstawianie wyszczególnienia robót do opisu pozycji. Wyszczególnienie robót, po zaznaczeniu opcji, pobierane jest z KNR i prezentowane na widokach i wydrukach:
a.   Przedmiar/Obmiar,
b.   Kosztorys,
c.    Pozycje kosztorysu (nie dotyczy zestawienia pozycji kosztorysu),
d.   TER.
 1. Precyzyjniejsze określanie podobieństwa nazw nakładów przy szukaniu wg nazw.
 2. Poprawiono automatyczny wybór ceny przy wycenie nakładów RMS na podstawie kilku podłączonych do kosztorysu cenników z ustawioną opcją wyceny "Szukaj we wszystkich typach indeksów".
 3. Zmieniono domyślne ustawienie opcji wyszukiwania tekstu w opisach z "Dokładnie tekst" na "Podobne".
 4. Poprawiono podsumowanie zestawienia nakładów w kosztorysach z pozycjami uproszczonymi, z których nie usunięto nakładów RMS.
 5. Poprawiono prezentację tekstów zawierających fragmenty wyświetlane w indeksie górnym.
 6. W Tabeli Elementów Scalonych wartość materiałów inwestora błędnie była dodawana do kolumny "Uproszczone".
 7. Poprawiono aktualizację odwołań w obmiarach dodatkowych przy wklejaniu pozycji ze schowka.
 8. Dodano opcje prezentacji widoku pozycji kosztorysu:
a.   pusty wiersz przed nazwami RMS w opisie pozycji,
b.   pusty wiersz przed wyszczególnieniem robót.
 1. Poprawiono działanie funkcji rozbicia pozycji z obmiarami dodatkowymi wg jednostek obmiaru.
 Wydruki:
 1. Lista stawek Kz prezentowanych na stronie tytułowej nie może zawierać stawek z nierozwijanych pozycji scalonych, a także z pozycji drukowanych jako uproszczone.
 2. Do opcji wspólnych wydruków dodano opcje formatowania opisów pozycji kosztorysu:
a.   pusty wiersz przed nazwami RMS w opisie pozycji,
b.   pusty wiersz przed wyszczególnieniem robót,
c.    nazwy RMS w opisie pozycji kursywą.
 Obsługa baz cenowych i kartotek:
 1. Poprawiono import cenników RMS z serwisu Intercenbud - przy niektórych nakładach w cenniku zapisywany był niepełny kod dostawcy.
 2. Przy imporcie cenników RMS usunięto zbędne spacje pojawiające się czasami na końcu danych "Symbol u dostawcy".
 Importy/eksporty:
 1. Zaktualizowane importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 2. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 Nowe katalogi:
 • KNR AT-99Roboty budowlane różne; Rozdział 02 Tynki i wylewki perlitowe [ATHENASOFT wyd. I 2015]
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNZ-14 i KNZ-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-17 0155 - poprawiono w materiałach uszczelki na kołowe.
 • KNNR(W) 2 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
 • KNR 2-11 0926, 0927 - uzupełniono tablice o większe szerokości cieków (na podstawie KNK 2-11).
 • KNR 0-36 do 0-38 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-08 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-27 do 9-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • ZN-97 TP S.A.-039 i 040 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • ZN-97 TP S.A.-039 0104-16 - poprawiono średnicę rur na 125 mm (błąd w druku).
 • ZN-97 TP S.A.-040 0101 do 0103 - uzupełniono opis pozycji o kategorie gruntu.
 • KNR 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR(W) 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.


Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.51 (sierpień 2015)

Program główny:

 1. Dodano możliwość wprowadzenia współczynnika norm na poziomie pojedynczego nakładu RMS. Do widoku i wydruku zestawienia nakładów dodana została opcjonalna kolumna "Wsp. norm".
 2. Na widokach zestawień M zmieniono opis kolumny "Transport" na "Kz". Dodatkowo w dialogu "Edycja danych RMS" dla M opis zakładki "Koszty transportu" zmieniono na "Koszty zakupu".
 3. W dialogu "Szukaj elementu RMS" poprawiono szukanie w Kartotece wg dokładnych indeksów dla RMS z indeksami anonimowymi (kończącymi się na ..99).
 4. Poprawiono autodopasowanie rozmiarów okna "Opcje wydruków" przy przełączaniu pomiędzy różnymi grupami opcji. W przypadku, gdy rozmiar pierwszej aktywnej strony był mniejszy od kolejnej, część kontrolek mogła być niedostępna.
 5. W dialogu "Narzuty kosztorysu" po zaznaczeniu opcji "VAT" program automatycznie zaznacza opcję „Liczony dla sumy wartości RMS i pozycji uproszczonych” oraz w opcji "Dla sumy RMSU liczony od" wybiera "wszystkie".
 6. Przy wczytywaniu kosztorysu dodano mechanizmy kontrolne ostrzegające przed dublowaniem Kz, gdy z jednej strony włączono opcję „Kz doliczane do ceny jednostkowej” (w opcjach kosztorysu), a z drugiej dodano Kz w tabeli narzutów. Problem dotyczy przede wszystkim starszych kosztorysów.
 7. Na widoku zestawienia RMS dodano podsumowania grup nakładów w przypadku sortowania wg kolumny "Cecha".
 8. Zmieniono nazewnictwo elementów tabeli kursów walut. Obecnie walutę określa "Kod" (trzyliterowy kod wg ISO 4217) i "Symbol".
 9. Poprawiono liczenie ceny jednostkowej pozycji przy upraszczaniu w przypadku, gdy pozycja miała określoną krotność różną od 1.
Wydruki:
 • Dodano opcję wydruku kosztorysu ofertowego "Wiersze w kolumnie Opis”. Umożliwia ona wydruk wszystkich wierszy obmiarowych pod opisem pozycji, analogicznie jak w przypadku wydruku kosztorysu szczegółowego.
 • Dodano opcję wydruku strony tytułowej "Stawki % Kz doliczane do cen jedn.". Opcja umożliwia wydruk listy stawek % Kz w przypadku, gdy są one doliczane do cen jednostkowych. Jako pierwsza drukowana jest zawsze stawka podana w opcjach kosztorysu, a następnie ew. stawki zdefiniowane indywidualnie dla poszczególnych materiałów kosztorysu.
Obsługa baz cenowych i kartotek:
 • Poprawiono budowanie drzewa katalogu "KNR-W 5-08 508" podczas importu cen z cennika "Ceny jednostkowe robót wg KNR (Intercenbud)".
Importy/eksporty:
 1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
 2. Zaktualizowane importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2, by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 3. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
Nowe katalogi:
 • KNR 9-28Ocieplenia ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR DC-03 - poprawiono literówki występujące w druku katalogu.
 • KNR-W 2-18 01-04 - zmodyfikowano lub usunięto komentarze odnośnie korekty norm.
 • KNR 13-01 do KNR 13-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).
 • KNR 0-32 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
 • KNR 0-21 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-30 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 13-06 do KNR 13-19 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 0-32 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-15II - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR-W 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).

Norma STANDARD - zmiany w wersji 4.48 (listopad 2014)

Program główny:

 1. Dodano możliwość zmiany ceny jednostkowej i krotności w opcjach wspólnych zaznaczonych pozycji.
 2. Umożliwiono zapis w plikach przedmiaru nazw nakładów dodanych do opisu pozycji.
 3. Usunięto problem z pojawiającą się automatycznie kolumną „Narzuty”, w widoku „Tabela Elementów Scalonych”.
 4. Do paska narzędziowego widoku „Narzuty” dodano funkcje wprowadzania i kontroli liczenia narzutów Kz.
 5. Zmieniono domyślne ustawienie programu dotyczące sposobu liczenia Kz w szablonie "Zamówienia publiczne (kosztorys ofertowy)". Kz będą domyślnie doliczane do cen jednostkowych pozycji.
 6. Poprawiono prezentację podsumowania zestawień RMS - brak wartości nakładów w pozycjach uproszczonych, których cena jest wyliczana z cen jednostkowych RMS.
Importy/eksporty:
 • Podczas importu kosztorysu z formatu PDF nakłady, gdy nie mają określonego indeksu ETO, otrzymują indeks "WŁASNY", dzięki czemu nie będą się pojawiać komunikaty o błędnych formatach indeksów przy wycenie kosztorysu.
 • Dodano przenoszenie przez formaty ATH i ATH2 opcji automatycznej aktualizacji daty sporządzenia kosztorysu przy każdym jego zapisie.
 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków zapisanych w plikach PDF.
Nowe katalogi:
 • KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012]
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
 • KNR 2-11 0411-02 - poprawiono wybór płyt.
 • KNR 2-01 0321, 0322 - poprawiono automatyczne modyfikacje.
 • KNR 2-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 5-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNK 7-28 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR AT-45 0115, 0116 - poprawiono normy R.

powrót >>Norma STANDARD - zmiany w najnowszej wersji 4.47 (sierpień 2014)

Program główny:

 1. Umożliwiono prezentację wartości odwołań do innych pozycji w wierszach obmiarowych (nowa opcja prezentacji widoków pozycji).
 2. Poprawiono działanie opcji wyszukiwania RMS w cenniku według indeksu ETO w dowolnej klasyfikacji.
 3. Usunięto zbędne powielone wywołanie okna zmiany jednostki miary RMS przy wykonywaniu operacji "Zmień RMS". Błąd mógł powodować podwójne wprowadzenie do kosztorysu przelicznika j.m. nakładu.
Wydruki:
 • Dodano możliwość przejścia do odpowiedniego dialogu zmiany ustawień wydruku lub kosztorysu bezpośrednio z okna „Raport z kontroli wydruków” sygnalizującego nieprawidłowości wydruków.
Obsługa baz cenowych i kartotek:
 • Podczas importu cen materiałów z płyty Intercenbud dodano uzupełnianie cennika o nakłady z alternatywną klasyfikacją indeksów ETO.
 • Zmieniono na format pełnej daty (rok czterocyfrowy) "Poziom cen" dla cenników importowanych z serwisu Intercenbud.
Importy/eksporty:
 • Poprawiono import kosztorysu w formacie programu Zuzia (XML) - błędnie ustalany współczynnik cen dla M.
 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF.
Nowe katalogi:
 • KNR AT-10 „Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect” [ATHENASOFT wyd. I 2014]
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR 2-03 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-09 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-10 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-13 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-14 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-21 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-22 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-23 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-25 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • NNRNKB 202 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 0-20 0269 - poprawiono w tytule Stropy.. na Słupy...
 • KNR 0-27 0160-05 - poprawiono brakującą normę R.
 • KNR-W 2-25 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 7-34 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • ZKNR C-2 0412 - poprawiono w tytule grubość na 0,5 cm.
 • KNR 2-25 02166 - poprawiono normy zużycia materiałów.

powrót >>Norma STANDARD - zmiany w najnowszej wersji 4.46 (maj 2014)

Program główny:

 • Do polecenia "Przywróć robociznę z katalogu" dodano podmenu z wyborem dwóch poleceń:
 • "Rozbitą na zawody" - działa tak jak dotychczasowe polecenie.
 • "Połączoną" - wczytuje zawody i łączy sumując normy.
 • Poprawiono obsługę pracy na dwóch monitorach. Generalnie wszystkie okna dialogowe powinny się pojawiać na monitorze, na którym jest główne okno programu.
 • Poprawiono zamianę przedmiaru na kosztorys uproszczony.
 • Nowa opcja kosztorysu "Nazwy RMS w opisie pozycji kursywą" na zakładce "Widok pozycji". Zaznaczenie opcji powoduje, że nazwy RMS dodawane do opisu pozycji będą wyświetlane kursywą aktualnie wybranej czcionki.
 • Dodano skalowanie dialogów:
 • sprawdzania uprawnień,
 • wpisania/wyboru przelicznika jednostek miar.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • Umożliwiono import cenników w formacie ICB RMS zawierających nakłady bez indeksu ETO. Obecnie jeżeli importowany nakład zawiera indeks nie spełniający kryteriów klasyfikacji ETO lub KMB to jest on oznaczany podczas importu jako indeks własny.
 • Usunięto niepotrzebne komunikaty o braku danych w sytuacji, gdy podczas importu z ICB on-line nie zostaną znalezione w bazie ICB szczegółowe dane dostawcy.

Wydruki:

 • Kontrolę wydruku i ew. wyświetlenie raportu niezgodności dodano przy wykonywaniu:
 • wydruku do pliku (HTML),
 • podglądu wydruku.
 • Dodano opcję programu „Włączona kontrola wydruków przy podglądzie”. Opcja decyduje czy przy inicjalizacji podglądu wydruku ma być wykonywana kontrola wydruku (opcja włączona) czy nie (opcja wyłączona).
 • Do opcji wspólnych wydruków dodano opcję "Nazwy RMS w opisie pozycji kursywą". Odpowiada ona opcji kosztorysu widoku pozycji i pozwala na niezależne jej ustawienie na wydrukach.
 • Poprawiono działanie opcji prezentacji zestawień kosztorysu "Pozycje scalone wliczane jak uproszczone" podczas wydruku zestawienia składającego się z podsumowań i TES w stylu "WYDRUKI WIDOKÓW". Wydruk podsumowania nie uwzględniał ustawień tej opcji.

Importy/eksporty:

 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF:
  - poprawa konwersji podstawy pozycji przedmiaru/kosztorysu w formacie programu Zuzia na format KNR Athenasoft,
  - poprawione rozpoznawanie znaczników w podstawach pozycji,
  - rozpoznawanie znaczników pozycji w plikach PDF w formacie programu Sykal,
  - poprawione rozpoznawanie kodów CPV.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-43a „Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - płyty 4PRO™” [ATHENASOFT wyd. I 2014] (dołączono do KNR AT-43).
 • KNR 9-08 „Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych STEINZEUG-KERAMO” [ORGBUD-SERWIS, wyd. II 2014].


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 0-XX - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR AT-XX - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-01 02-39,40 - uzupełniono automatyczne modyfikacje.
 • KNR 2-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-16 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-19 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-20 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-37 0410-04 - poprawiono numer pozycji.
 • KNR-W 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 4-01 0403-02 - dodano wybór grubości płyty.
 • KNR 7-34 0116 poprawiono j.m. pozycji na m.
 • KNR 9-09 0405 poprawiono j.m. uchwytów na szt.

powrót >>


Norma STANDARD - zmiany w najnowszej wersji 4.45 (luty 2014)

Program główny:

 • Rozbudowano dialog ustalania przelicznika jednostek miar dla nakładu w kosztorysie. Została dodana lista nazw materiałów, dla których zdefiniowano przeliczniki w kartotece.
 • Wprowadzono nową opcję automatycznej numeracji działów i pozycji od wybranego numeru.
 • Dodano możliwość prezentacji na widoku podsumowania i TES wartości pozycji scalonych w kolumnie „Uproszczone”. Prezentacją steruje nowa opcja kosztorysu na karcie „Widok zestawień” - „Pozycje scalone wliczane jak uproszczone”.
 • Dodano możliwość rejestracji programu „on-line”. Menu „Pomoc” polecenie „Zarejestruj…”.
 • Poprawiono liczenie materiałów inwestora w przypadku, gdy w kosztorysie brak narzutów wspólnych dla wszystkich działów.
 • Usunięto niepotrzebny minus, który był w niektórych sytuacjach wyświetlany przed zerową wartością w podsumowaniu.
 • Poprawiono liczenie materiałów inwestora w przypadku ujemnych obmiarów.
 • Dodano odświeżanie widoku zestawienia materiałów po wyłączeniu opcji „całość inwestora”.
 • Poprawiono liczenie cen jednostkowych w przypadku upraszczania pozycji.
 • Zaktualizowano stawki narzutów.
 • Przy uszczegóławianiu zaznaczonych pozycji pytanie o to czy przywrócić opis z katalogu będzie zadane tylko raz przy pierwszej pozycji.
 • Poprawiono edycję parametrów ekonomiczno-technicznych.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • W kartotece „Przeliczniki jednostek miar”, do właściwości przelicznika została dodana nazwa materiału, do którego odnosi się przelicznik.
 • Poprawiono odświeżanie okna przeglądarki cennika cen jednostkowych pozycji przy zmianie rozmiarów okna.
 • Zmodyfikowano opis cennika producentów i dostawców importowanego z CD, który zawiera tylko ceny materiałów.
 • Poprawiono skalowanie okna przeglądarki cennika RMS. Przy zmniejszaniu okna niektóre kontrolki zachodziły na siebie.
 • Zablokowano możliwość włączenia widoku „ulubionych” katalogów jeżeli lista jest pusta.
 • Poprawiono edycję podstaw w katalogach KNP.

Wydruki:

 • Zwiększono różnicę wielkości czcionki na podglądzie wydruku pomiędzy kolejnymi stopniami powiększenia. Podgląd wydruku umożliwia dwustopniowe zwiększenie czcionki. Obecnie czcionka powinna być zwiększana o 150% i 200%.
 • Dodano możliwość zapisu zmodyfikowanego zestawu bezpośrednio w dialogu „Drukuj”. Można zmodyfikować aktywny zestaw lub poprzez „Zapisz jako…” dodać nowy. Zestaw „Dowolny wybór” można zapisać tylko pod nową nazwą (operacja „Zapisz jako…”).
 • Na stronie tytułowej lista numerów pozycji z indywidualną stawką robocizny nie będzie zawierała pozycji drukowanych jak uproszczone i podpozycji nierozwijanych pozycji scalonych.
 • Dodano kontrolę opcji rozwijania pozycji scalonych w poszczególnych wydrukach zestawu. Wszystkie elementy zestawu powinny mieć ustawioną identyczną wartość tej opcji.

 Importy/eksporty:

 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF m.in.:
  - Dodano możliwość wczytywania plików z programu Sykal.
  - Poprawiono rozpoznanie polskich znaków i wczytywanie podstaw w plikach z programu Zuzia.
  - Zmieniono rozpoznawanie norm nakładów w kosztorysach z programu Norma.
  - Poprawiono konwersje podstaw pozycji po imporcie plików z programów Kobra i Winbud.
  - Zmodyfikowanie wczytywanie kodów CPV, wcześniej były doklejane do opisów.
  - Poprawiono rozpoznawanie jednostek miary.
 • Zmodyfikowano import cennika Sekocenbud z narzutami, nie będzie uwzględniał materiałów producentów bez kosztów zakupu.

 Nowe katalogi:

 • KNR AT-45 Systemy kominowe Schiedel [ATHENASOFT wyd. I 2014]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 5-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 5-08 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR BC-02 0418 - poprawiono jednostkę miary na m2.
 • KNR 5-10 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-17 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • TZKNBK XXII - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.

powrót >>


Norma STANDARD - zmiany w najnowszej wersji 4.44 (listopad 2013)

Program główny:

 • Wprowadzono nowe okno edycji strony tytułowej. Edycję danych oraz opcji wydruków rozdzielono pomiędzy dodatkowymi stronami co pozwoliło na zmniejszenie rozmiarów okna.
 • W oknie "Wybór elementu RMS i jego ceny" dodano kontrolkę pozwalającą, po znalezieniu w cenniku nakładu z inną jednostką, wybrać dla niego jednostkę miary z kosztorysu. Użytkownik powinien przed akceptacją zmian odpowiednio zmodyfikować cenę.
 • W menu "Zmień dane zaznaczonych pozycji" dodano polecenie ustawiające precyzję obmiaru z opcji kosztorysu.
 • W oknie „Znalezione kosztorysy” do nazw kosztorysów dodano ich lokalizację (pełną ścieżkę).
 • Poprawiono działanie operacji kopiowania pozycji z odwołaniem do obmiaru innej pozycji.
 • Separator tysięcy w obmiarze będzie teraz prezentowany na wszystkich widokach i wydrukach.
 • Poprawiono działanie opcji ignorowania wydawnictwa przy wycenie pozycji wg cenników CJP. Mimo, że opcja nie była ustawiona, to w przypadku, gdy program nie znalazł pozycji w cenniku, były wyszukiwane pozycje z ignorowaniem wydawnictwa.
 • Zmieniono kontrolę liczenia narzutów dla całości, gdy w kosztorysie są pozycje uproszczone. Liczenie podsumowania kosztorysu dla całości lub działami, gdy w kosztorysie są pozycje uproszczone jest teraz możliwe pod warunkiem, że pozycje uproszczone nie zawierają RMS. Jeżeli w pozycji uproszczonej są podane koszty jednostkowe bezpośrednie to cena jednostkowa musi być wyliczana z tych kosztów.
 • Dodano odstęp między normą, a jednostką miary oraz między ceną i jednostką miary na widoku kosztorysu.
 • Poprawiono działanie kontroli wydruków (komunikaty w oknie „Raport z kontroli wydruków”). Mimo wyłączonego pokazywania narzutów w podsumowaniu pozycji dla szablonu "Zamówienia publiczne (kosztorys ofertowy)" program zawsze zalecał wyłączenie opcji ich pokazywania.
 • Uzupełniono funkcje zapamiętywania i przywracania opcji domyślnych kosztorysu umiejscowionych na karcie "Widok pozycji".
 • Poprawiono przeliczanie norm nakładów przy przywracaniu RMS z katalogu w pozycjach ze zmienioną jednostką miary.
 • Dodano sortowanie wg kolumny "Cennik" w oknie dialogowym "Wybór elementu RMS i jego cen".
 • Zlikwidowano efekt gubienia aktualnej zawartości pola danych po wywołaniu polecenia "Organizuj słownik" i anulowaniu wyboru ze słownika.

 Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • W oknie "Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów" poprawiono prezentację danych dotyczących RMS w wybranej pozycji wyświetlanych w dolnej, opisowej części okna.
 • W cennikach RMS dodano możliwość wprowadzenia do cennika nakładu RMS bez indeksu ETO w klasyfikacji własnej. Dodatkowo dodano kontrolę poprawności długości indeksów ETO w klasyfikacji ETO i KMB.
 • Przy aktualizacji cennika już istniejącego w bazie poziom cen zostanie zmieniony na poziom aktualnie importowanego cennika.

 Wydruki:

 • Dodano informację o włączonym filtrze w oknie "Drukuj widok" dla wydruków zestawień RMS i cen RMS.
 • Poprawiono prezentację sposobu liczenia narzutów w tabeli opisu przysłaniania narzutów na wydruku strony tytułowej.
 • Ujednolicono nazewnictwo Kosztorys ofertowy – oferta. Zmieniono wszędzie nazwy na "Kosztorys ofertowy". Dodatkowo został dodany domyślny tytuł dla wydruku "Kosztorys ofertowy".

 Importy/eksporty:

 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF
  - poprawki importu PDF w formacie programu Winbud 2013,
  - poprawiono rozpoznawanie działów z nazwą "Czas pracy rusztowania" - dotychczas program traktował je jak pozycje,
  - jednostki miar nieaktywnych nakładów RMS były doklejane do nakładów aktywnych,
  - usunięto problem związany z doklejaniem fragmentu opisu do normy.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-46 Ściany działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC [ATHENASOFT wyd. I 2013].
 • KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 01 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS [ATHENASOFT wyd. I 2013].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR-W 2-02 1104-02 - usunięto niepotrzebne zaokrąglanie przy dodatkach.
 • KNR 2-19 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR-W 2-19 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR-W 5-08 - tablice z Zeszytów - 00819 - poprawiono normy.
 • KNR 2-01 06 - wprowadzono modyfikacje - współczynniki z tablicy 9913.
 • KNR 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-20 0405-0420 - wprowadzono rozróżnienie materiałów wg średnic.
 • KNR AT-11 0112 - uzupełniono szerokości wykopu w pozycjach.

powrót >>

Norma STANDARD - zmiany w najnowszej wersji 4.43:

Program główny:

 • Dodano opcję numerowania pozycji "Numeracja pozycji bez odnośników do działów".
 • Do grupy "Widok zestawień" opcji kosztorysu dodano opcję "Pokaż opisy pozycji w szczegół. zest.". Zaznaczenie opcji spowoduje, że w zestawieniu szczegółowym będą wyświetlane numery i opisy pozycji, w których nakład występuje.
 • Uzupełniono informacje o modyfikacjach przy zmianie typu pozycji z uproszczonej na szczegółową.
 • Poprawiono wyświetlanie "Opis wg katalogu" w oknie edycji pozycji. Nie zawsze był pokazywany przy przechodzeniu pomiędzy pozycjami przyciskami Następna/Poprzednia.
 • Rozbudowano mechanizm wyszukiwania tekstu w kosztorysie. Dodano opcję "Wpisane wyrazy" (wyszukanie elementów zawierających wszystkie wpisane wyrazy) oraz możliwość wyświetlenia listy rezultatów.
 • Skorygowano nazwy niektórych kolumn widoków i wydruków.
 • W dialogu edycji danych strony tytułowej dodano osobne nazwy umieszczane na stronie tytułowej dla kosztorysu drukowanego jako kosztorys i jako przedmiar. Rozdzielone zostały również słowniki tych nazw.
 • Poprawiono wyliczanie kosztorysu przy zmianie ilości inwestora.

 Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • Przyspieszono obsługę wyceny kosztorysu w przypadku, gdy w cenniku znajdowanych było kilka tysięcy wycen danego nakładu.
 • Poprawiono import "on-line" cen średnich z serwisu Intercenbud. Dla sprzętów błędnie ustawiany był typ klasyfikacji indeksu ETO jako KMB (2) zamiast ETO (1).

Wydruki:

 • Obsługa nowej opcji "Pokaż opisy pozycji w szczegół. zest.".
 • Do opcji wydruków "Przedmiar", "Kosztorys (szczegółowy)", "Kalkulacja cen jednostkowych" dodano nową opcję "Ukryj obliczenia pomocnicze". Zaznaczenie opcji spowoduje, że będą drukowane tylko wartości końcowe obliczeń pomocniczych bez wierszy kalkulacji.
 • Na stronie "Opcje druku strony tytułowej" w oknie edycji strony tytułowej dodano opcję "Typ wydruku strony tytułowej".
  Dostępne są następujące ustawienia:
  - "Kosztorys" - strona dla wydruku kosztorysu. Drukowane są elementy wartości kosztorysu.
  - "Przedmiar" - strona dla wydruku przedmiaru (jedyna dostępna opcja dla kosztorysu typu Przedmiar). Nie są drukowane elementy wartości kosztorysu.
  - "Automatycznie" - ustawienie domyślne. Program sam wybierze na podstawie drukowanego zestawu, jaki typ strony wybrać. Typ Przedmiar zostanie wybrany, gdy w zestawie jest "Przedmiar" oraz nie ma elementów zawierających informacje o cenach.
 • Na wydruku "Kalkulacja cen jednostkowych" nie będą umieszczane pozycje z ustawioną opcją "Drukuj jak uproszczoną".
 • Wydruk "Kalkulacja cen jednostkowych RMS" nie będzie zawierał nakładów, które występują tylko w pozycjach z ustawioną opcją "Drukuj jak uproszczoną".

Importy/eksporty:

 • Aktualizacje importów i eksportów w formatach ATH i ATH2.
 • Poprawki w imporcie z formatu PDF.

 Nowe katalogi:

 • KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2013]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

KNNR 8 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
KNNR 9 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
KNR 0-31 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
KNR 9-09 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
KNR 9-12 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
KNR BC-01 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
KNR 0-33 0121 - poprawiono warianty - błąd w druku KNR.
KNR-W 2-02 1104 - uzupełnienie pytań - grubość.

powrót >>