Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.
Kurs kosztorysowania z BIMestiMate
Kurs kosztorysowania z BIMestiMate
19-24 lipca 2018r. Katowice
(czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek)

Zapraszamy
Letnie warsztaty i konsultacje
Letnie warsztaty i konsultacje
prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
oraz Kosztorysowanie z obsługą programu

.
Zapraszamy do kontaktu


Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

PROGRAMY DO KOSZTORYSOWANIA I PRZYDATNE NARZĘDZIA
Norma EXPERTNorma EXPERT -
program do kosztorysowania
Informacje o programie Norma PRO >>
Informacje o programie Norma STANDARD >>

Rożnice między programami Norma PRO, EXPERT i STANDARD:

  pobierz >>


Zmiany w najnowszych wersjach programu Norma PRO:

przejdź dalej >>Aktualizacja programu odbywa się przy pomocy kwartalnika:

   Buduj z Głową - zobacz >>Program Norma EXPERT jest to najnowsza propozycja firmy Athenasoft. Podstawą programu Norma EXPERT jest nowoczesny interfejs z panelami zastępującymi stare okna dialogowe, wstęgą poleceń ułatwiającą dostęp do najważniejszych funkcji programu, kartami widoków pozwalającymi szybko przełączać się pomiędzy przedmiarem, kosztorysem czy wydrukami.

Ponadto, zwiększona szybkość edycji poprzez umożliwienie edycji danych bezpośrednio w kosztorysie bez konieczności wywoływania dodatkowych okien ułatwia pracę z programem. Wiele czynności, w tym dodawanie pozycji do kosztorysu, można wykonać myszką, dzięki technologii drag & drop (przeciągnij i upuść).

Najważniejsze funkcje programu:

 • Wygodne wprowadzanie pozycji do kosztorysu
 • Inteligentne autouzupełnianie
 • Szybsza edycja nakładów RMS
 • Filtry – nowoczesny sposób analizy kosztorysu
 • Wykresy – graficzna analiza wartości kosztorysowych
 • Gotowe szablony wydruków i zapis danych w różnych formatach
 • Import cenników i przedmiarów
 • Zarządzanie cennikami, katalogami, kartotekami
 • Katalogi własne - nowy edytor
 • Bezpośrednie pobieranie cen z Intercenbud - Ogólnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie
Dział handlowy przyjmuje zamówienia pod nr telefonu 32 337 04 00, mailem: handlowy@samax.eu bądź osobiście w naszym biurze przy ul. Kościuszki 1c, pokój 205.ZMIANY W NAJNOWSZYCH WERSJACH PROGRAMU NORMA EXPERT

Informacje od Producenta


powrót >>

Norma EXPERT - wersja 5.9.100
Norma EXPERT - wersja 5.8.400

Norma EXPERT - wersja 5.8.200
Norma EXPERT - wersja 5.8.100
Norma EXPERT - wersja 5.7.400
Norma EXPERT - werjsa 5.7.300
Norma EXPERT - werjsa 5.7.200
Norma EXPERT - werjsa 5.7.100
Norma EXPERT - werjsa 5.6.400
Norma EXPERT - werjsa 5.6.300

Norma EXPERT - wersja 5.6.100
Norma EXPERT - wersja 5.5.400

Norma EXPERT - wersja 5.5.300
Norma EXPERT - wersja 5.5.200
Norma EXPERT - wersja 5.5.100
Norma EXPERT - wersja 5.4.400


Norma EXPERT -zmiany w wersji 5.9.100 (luty 2018)

Program główny:

 1. Dodano interaktywną przeglądarkę modeli w technologii BIM.
 2.  Rozbudowano import projektów zapisanych w formacie IFC.
 3.  Wprowadzono mechanizm sygnalizacji nieprawidłowych wartości elementów kosztorysu będących wynikiem błędów w wyrażeniach obmiarów.
 4.  Dodano opcję widoku kosztorysu umożliwiającą prezentację wierszy przedmiaru/obmiaru pod opisem pozycji na widoku „Kosztorys”.
 5.  Poprawiono przywracanie nakładów do pozycji z bazy KNR zarejestrowanych w liście doboru nakładów, jako wstawiane zawsze z cennika.
 6.  Dodano obsługę symboli w oknie „Zmiana tekstu”.
 7.  Ustawiono minimalny rozmiar okna „Dane wstawianej pozycji”.
 8.  Doprecyzowano opis pola szybkiego wyszukiwania w oknie wstawiania pozycji.
 9.  Na widoku szczegółowego kosztorysu inwestorskiego poprawiono prezentację danych w kolumnie „Nakład jedn.”. Powinna być stosowana precyzja prezentacji norm, a nie precyzja ilości całkowitej nakładów.
 10.  Rozbudowano mechanizm pozwalający na wyłączenie wybranych nakładów z liczenia narzutów. Dodano opcję we wspólnych właściwościach zaznaczonych nakładów.
 11. Usunięto niepotrzebną informację o niedostępności pliku ładowego włączonego do kosztorysu zbiorczego.
 12.  Poprawiono oznaczanie znalezionych rekordów w wierszach z wytłuszczonym tekstem.
 13.  Poprawiono grupowanie danych na karcie „Pozycje”.
 14.  Przy liczeniu narzutów pozycji scalonej uwzględniono indywidualne narzuty pozycji kalkulacji kosztów.
 15.  Poprawiono prezentację podsumowań na widokach szczegółowych zestawień nakładów w działach i pozycjach.
 16.  Umożliwiono kopiowanie danych z widoków karty „Zestawienia” do innych programów np. MS Excel.
 17.  Zoptymalizowano prezentację selekcji działów na widoku „Podsumowanie”.


Importy/eksporty

 • Umożliwiono eksport kosztorysu jako harmonogram w formacie pliku wymiany programu MS-Project.
 • Zaktualizowano import i eksport z/do formatów ATH i ATH2.
 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano import plików zapisanych w formacie Seko Prix (SKO) – został uwzględniony symbol „$” wykorzystywany przy definiowaniu odwołań do obmiarów innych pozycji.


Wydruki:

 • Nowy wydruk „Szczegółowy kosztorys ofertowy”.
 • W panelu „Ustawienia wydruków” zmieniono tytuł grupy „Lista elementów do wydruku”.
 • Poprawiono wydruk nagłówka i stopki wprowadzonych w edytorze charakterystyki obiektu.
 • Uwzględniono na wydruku podział na strony charakterystyki obiektu.
 • Poprawiono prezentację panelu „Właściwości” w oknie „Edycja szablonów” , po ustawieniu czcionki skalowania interfejsu 150%.
 • Przywrócono możliwość wydruku pełnych wyrażeń obmiaru na wydruku „Kosztorys uproszczony”.
 • Poprawiono prezentację wartości wynikających z pozycji na transport na wydruku zestawienia sprzętu.


Menedżer katalogów:

 • Przy edycji katalogów własnych poprawiono powiązania materiałów pomocniczych z innymi nakładami pozycji.


Wykonanie robót:

 • Przyspieszono odświeżanie widoków w module „Wykonane roboty”.
 • Dodono komunikat informujący o optymalnych ustawieniach sposobu liczenia narzutów pozwalających uniknąć niedokładności rozliczania wykonanych robót.
 • Poprawiono prezentację na pasku stanu.


Nowe katalogi:

 • KNR AT-39 Tarasy i balkony w technologii ATLAS [ATHENASOFT wyd. I 2018]
 • KNR AT-99 Roboty budowlane różne;Rozdział 04 Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce [ATHENASOFT wyd. I 2018]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR-W 2-16 0607-05,06,07 - zmieniono jm. na szt. (w druku błędna jm. m2).
 • TZKNBK - poprawiono błędny indeks mp. w niektórych katalogach.
 • KNR 9-01 0104,05-01,02 - usunięto zbędną modyfikację.
 • KNR-W 2-16 - poprawiono tablicę 9902 w części opisowej.
 • KNR 0-21 4004-01 poprawiono mp. na 1,5.
 • TZKNBK XIII 148 - poprawiono jm. na szt.
 • TZKNBK XIII 154 - poprawiono jm. na m2.
 • KNR 19-01 0426-09 - poprawiono zawyżoną normę R.Norma EXPERT - zmiany w wersji  5.8.400 (listopad 2017)

Program główny:

 1. W oknie "Opcje programu" dodano opcję wymuszającą pamiętanie dla kosztorysu stanu zwinięcia elementów widoku.
 2. Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie liczenia narzutów od wybranego nakładu.
 3. Umożliwiono przypisywanie kategorii do pozycji z błędami przy sprawdzaniu kosztorysu.
 4. Do okna "Usuń z kosztorysu" dodano opcję "Znaczniki pozycji".
 5. Wprowadzono operację pozwalającą przywrócić z katalogu tylko opis pozycji.
 6. W oknie "Wybór ceny nakładu" dodano informację o aktualnej wartości nakładu w kosztorysie.
 7. W panelu nawigacyjnym kosztorysu dodano przycisk umożliwiający zwijanie i rozwijanie działów.
 8. W oknie "Opcje programu " dodano przycisk umożliwiający przejście do lokalizacji kopii awaryjnych.
 9. Zmieniono na wielkie litery opisy kart widoków na wstążce poleceń.
 10. Poprawiono wyszukiwanie tekstów w kosztorysach w danych strony tytułowej.
 11. W panelu właściwości nakładu dodano pole "Data ceny".
 12. Zablokowano możliwość modyfikacji cen wariantowych nakładów w kosztorysach zabezpieczonych hasłem przed edycją.
 13. Poprawiono zapis własnych zestawień kolumn na widokach przedmiaru i kosztorysu.
 14. Poprawiono prezentację wiersza automatycznego filtra w oknie wstawiania pozycji oraz w menedżerze katalogów.
 15. Poprawiono obsługę mechanizmu aktualizacji klucza wywołanego z poziomu komunikatu informującego o warunkowej pracy programu.
 16. Usunięto zbędny komunikat informujący o konieczności aktualizacji klucza sprzętowego, pojawiający się losowo przy zamykaniu programu.
 17. W oknie "Zapisz kosztorys" przywrócono prezentacje opcji "Zachowaj jako przedmiar" oraz "Zapisz opisy pozycji z nazwami RMS", które nie były dostępne w przypadku pracy z plikami *.ATH i *.ATH2.
 18.  Poprawiono wczytywanie danych z katalogów do pozycji uproszczonych. Program nie uwzględniał typu pozycji i wprowadzał dodatkowo nakłady.
 19.  Poprawiono rozmieszczenie przycisków w oknie "Edycja kodów CPV".


Importy/eksporty:

 • Umożliwiono zapis "Charakterystyki obiektów" w formatach *.ATH i *.ATH2.
 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.


Przedmiary:

 • Dodano możliwość definiowania odwołań do obmiarów z podanego zakresu pozycji.
 • Na karcie widoku "Przedmiar/Obmiar" dodano prezentację wartości
 • KNR 9-09 0402-0404 - grubości ścian zaniżone o 25 mm - błąd w druku.
 • KNNR 10 0503-01 - poprawiono nakłady darniny.
 • KNNR 10 0706 - uzupełniono brakujące warianty.
 • TZKNBK VII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • TZKNBK VIII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • TZKNBK IX - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR-W 4-01 0916 - poprawiono j.m. deski na m.
 • KNR 2-16 0605 - wprowadzono wybór grubości blachy - błąd w druku.Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.8.200 (maj 2017)

Program główny:

 1. Rozbudowano mechanizm pozwalający wyliczać koszty pracy deskowania.
 2. Dodano polecenie umożliwiające grupowe przypisanie zaznaczonych nakładów do materiałów pomocniczych.
 3. Wprowadzono możliwość łączenia nakładów na widoku kosztorysu.
 4. Dodano opcję umożliwiającą usuwanie danych kosztów remontów z kosztorysu.
 5. W oknie „Wstawianie pozycji” zoptymalizowano wstawianie pozycji z kosztorysów z wersjami.
 6. Dodano filtr pozycji „Bez kategorii”.
 7. Poprawiono wywołanie okna katalogów i kartotek z poziomu funkcji „napisz, co chcesz zrobić”.
 8. Wprowadzono szereg poprawek w prezentacji i obsłudze okna „Słownik trwałości oraz kosztów remontów elementów budowlanych”.
 9. Poprawiono prezentację w panelu właściwości na zakładce „Koszty remontów”.
 10. Usunięto błąd związany z niewliczaniem do wartości RMS narzutów zdefiniowanych na poziomie działów w podsumowaniu.
 11. Zoptymalizowano obsługę okna „Cenniki” po wywołaniu poleceniem „Pokaż cennik”.
 12. Poprawiono prezentację słownika z nazwami kosztorysu dostępnego w oknie edycji strony tytułowej.
 13. Uwzględniono dane kosztów remontów w mechanizmie ochrony zmian w kosztorysie.
 14. Dodano polecenie „Przesuń pozycje” do podręcznego i głównego menu na karcie „Przedmiar”.
 15. Poprawiono upraszczanie pozycji czasu pracy rusztowań z jednostką miary „m-g”.
 16. Dodano kolumnę „Norma” w oknie właściwości nakładu na zakładce pozycje.
 17. Poprawiono działanie filtru „Pokaż zmodyfikowane” na karcie „Narzuty”.


Importy/eksporty:

 • Poprawki w imporcie kosztorysów wydrukowanych do PDF z programów
 • Rodos, Zuzia, Forte.
 • Dodano możliwość wczytania kosztorysu ofertowego PDF w formacie
 • Rodos.
 • Poprawiono wczytywanie kodów CPV kosztorysów PDF w formacie Rodos.
 • Usprawniono wczytywanie struktury działów i obmiarów z kosztorysów PDF.
 • Poprawki importu kosztorysów ze skanów PDF.
 • Poprawiono eksport wydruków do formatów *.xls, *.xlsx.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.


Zestawienia:

 • Poprawiono prezentację tabeli elementów scalonych w kosztorysach z narzutami kwotowymi po odznaczeniu opcji prezentacji VAT-u w wierszu.
 • Usunięto problem z prezentacją widoku „Tabela elementów scalonych – procentowo” w kosztorysach z wersjami.


Wydruki:

 • Wprowadzono możliwość użycia w danych strony tytułowej sekwencji "\n" jako znaku podziału linii.
 • Zoptymalizowano generowanie wydruków z rejestracją zmian w kosztorysie.
 • Dodano nową opcję wspólną wydruków „Szablon kolumn pobieraj z kosztorysu”.
 • Opcje wspólne wydruków umieszczono w zwijanej grupie.
 • Na stronie tytułowej w opisie wiersza „Koszty zakupu doliczane do cen jedn.” dodano na końcu literę „M”.
 • Usunięto problem z brakiem linii na wydrukach, który mógł wystąpić w szablonach własnych.
 • W edytorze szablonu wydruku przedmiaru przywrócono możliwość edycji wierszy działów.
 • Poprawiono wyliczanie liczby stron wyświetlanych w znaczniku w przypadku drukowania wybranego zakresu stron.
 • Zoptymalizowano rozmieszczanie tekstów na wydrukach.


Menedżer baz cenowych:

 • Poprawiono prezentację waluty.
 • Usprawniono edycję nakładów.


Import cenników:

 • Rozbudowano import cenników RMS z plików zapisanych w formacie CSV.


Nowe katalogi:

 • KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 03 EMO - Energooszczędny Montaż Okien w technologii STROPEX [ATHENASOFT wyd. I 2017]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KSNR 1 0214 - poprawiono oznaczenia klas gruntu.
 • KNR 7-14 - uzupełniono opisy tekstowe katalogu.
 • KNR 9-30 0102 - poprawiono j.m. na szt.
 • ZKNR C-2 0201,0202 - dodano trzecią zaprawa do wyboru - błąd w druku.
 • KNR 7-14 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR-W 7-21 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR-W 2-05 0114-04 - poprawiono normę robocizny.
 • KNR-W 2-15 0519 02 - poprawiono normę zaworów 1 szt./szt. - błąd w druku.
 • KNR 5-24 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR-W 4-01 0513-02 - poprawiono j.m. listew na m.


Norma EXPERT- zmiany w wersji 5.8.100 (luty 2017)

Program główny:

 1. Dodano mechanizm kalkulacji kosztów konserwacji i napraw elementów budowlanych.
 2. Zoptymalizowano wybór ustawień graficznych interfejsu użytkownika (tzw. skórek).
 3. Wprowadzono możliwość dopasowywania cen pozycji uproszczonych do wpisanej wartości kosztorysu.
 4. Umożliwiono definiowanie narzutu „Dodatek” dla działów kosztorysu.
 5. Zmodyfikowano funkcję upraszczania pozycji scalonych – umożliwiono pozostawienie podpozycji.
 6.  Wprowadzono możliwość aktualizacji klucza z poziomu programu również po upłynięciu okresu warunkowego użytkowania.
 7. W oknie wyświetlanym przy wycenie pozycji uproszczonych, dodano pole informacyjne zawierające szczegółowe dane pozycji z cenników CJP.
 8. Zablokowano polecenia menu kontekstowego w panelu KNR, które nie powinny być dostępne, gdy żaden kosztorys nie jest aktywny.
 9.  Poprawiono wyświetlanie okien modyfikacji „Wprowadź wartość parametru” przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 10.  Przywrócono zapisywanie położenia paska szybkiego dostępu.
 11.  W oknie „Porównanie pozycji” dodano opcję „Robocizna rozliczana razem” umożliwiającą prezentację zsumowanej normy.
 12.  Poprawiono prezentację w panelach właściwości przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 13.  Usprawniono edycję zestawów katalogów w oknie wstawiania pozycji.
 14.  Uporządkowano prezentację w oknie pop-up ceny jednostkowej.
 15.  Dodano pasek postępu przy operacji wstawienia pozycji do cennika własnego CJP.
 16.  W oknie wstawiania pozycji poprawiono wyświetlanie podpowiedzi w polu „Podstawa”.
 17.  Usprawniono porównywanie pozycji zawierających warianty danych.
 18.  Poprawiono usuwanie kosztów jednostkowych RMS z pozycji uproszczonych.
 19.  Do tablicy symboli dodano lambdę.
 20.  Umożliwiono zapis szerokości i kolejności kolumn w oknie „Wybór ceny nakładu”.
 21.  Poprawiono wymiarowanie paneli sprawdzania i porównywania kosztorysów przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 22.  Dodano możliwość wstawienia działu nadrzędnego zawierającego zaznaczone wcześniej działy.
 23.  Umożliwiono na widokach zestawień RMS, usuwanie nazw nakładów z opisów pozycji dodanych tam wcześniej na widoku kosztorysu.


Import/eksport kosztorysów:

 • Przy zapisie kosztorysu dodano komunikat z listą nieprzenoszonych danych w formatach ATH i ATH2.
 • Poprawiono import kosztorysów z nietypową definicją kosztów zakupu.


Import PDF:

 • Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających strony z orientacją pionową i poziomą.
 • Dodano możliwość importu kosztorysów uproszczonych wydrukowanych do formatu PDF z programu Forte.
 • Wprowadzono szereg poprawek do importera kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.


Wydruki:

 • Umożliwiono wstawienie pustej kolumny do szablonów wydruków tabelarycznych.
 • Dodano wydruk „Zestawienie kosztów remontów”.
 • Poprawiono obsługę opcji wydruków po zmianie stylu.
 • Usprawniono obsługę opcji odpowiedzialnych za wydruk współczynników norm w nakładach oraz w opisach pozycji i działów.
 • Poprawiono skalowanie okna „Edycja zestawów wybranych działów” po zmianie czcionki w opcjach programu.
 • Zablokowano możliwość wyświetlania okna „Opcje widoków” na karcie „Wydruki”.
 • Zmieniono obsługę opcji wydruku strony tytułowej „Wartość
 • netto, podatek VAT” w kosztorysach bez narzutu VAT.
 • Do szablonu wydruku „Tabela elementów scalonych” dodano kolumnę „Dodatki”.


Menedżer katalogów:

 • Zmieniono prezentację w oknie wstawiania pozycji i menedżerze
 • katalogów, po zmianie zestawu katalogów będzie wyświetlana jego zawartość.


Menedżer kartotek:

 • Umożliwiono za pisywanie rozmiarów okna menedżera kartotek.


Nowe katalogi:

 • KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2015]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KSNR xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 0-11 - poprawiono modyfikacje.
 • KNR K-01 - KNR K-04 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR AT-22 - KNR AT-2 4 - wprowadzono możliwość uwzględnienia grubości szpachli.
 • ZKNR C-2 0606-06 - poprawiono normę zużycia kleju (błąd w druku).
 • KNR DC-03 0111 - poprawiono materiały niezgodne z tytułem tablicy (błąd w druku).
 • KNNR xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 19-01 0203-18 - poprawiono j.m. na [szt.].Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.400 (listopad 2016)
Program główny:

 1. Dodano możliwość usuwania danych zaznaczonych w oknie „Usuń z kosztorysu”.
 2. W głównym menu pojawiła się nowa opcja „Klonuj…” z możliwością wykonania kopii kosztorysu bez wybranych danych.
 3. Dodano listę ostatnio używanych katalogów w oknie „Wstawianie pozycji”.
 4. Wprowadzono mechanizm porównywania wybranych pozycji kosztorysowych.
 5. Umożliwiono rozliczanie czasu pracy rusztowań w pozycji uproszczonej.
 6. Dodano możliwość definiowania listy ulubionych katalogów.
 7. Przyspieszono wyświetlanie okien właściwości.
 8. Poprawiono obsługę zaawansowanego wyszukiwania na widokach.
 9. Dostosowano prezentację w wyskakujących oknach (pop-up) do zmian wielkości czcionki ustawionej w opcjach programu.
 10. Ujednolicono sygnalizację niepoprawnych wyrażeń w panelu właściwości na zakładce „Stałe kosztorysu”.
 11. Poprawiono odświeżanie selekcji w panelu nawigacyjnym przy nawigacji przyciskami „Poprzednia/Następna” w oknie właściwości pozycji.
 12. Zmieniono prezentację okna symboli wyświetlanego przy dolnej krawędzi ekranu.
 13. Poprawiono prezentację nazw nakładów dodanych do opisu pozycji w panelu nawigacyjnym.
 14. Dodano komunikat informujący o usunięciu szczegółowych wyliczeń obmiarów dodatkowych przy zapisie do formatów: ATH i XML.
 15. Poprawiono grupowanie opcji w oknie „Opcje szukania cen”.
 16. W panelu nawigacyjnym dodano kropkę w formacie numeracji pozycji.
 17. Rozbudowano obsługę stałych wczytywanych ze wstawianego kosztorysu.
 18. Usunięto podwójne przeliczanie normy nakładu po zmianie jednostki miary.
 19. Zlikwidowano zbędne blokowanie plików kosztorysów do edycji przez mechanizm kontroli dostępu.
 20. Ustawiono minimalne rozmiary dla okien, które przy nadmiernym zmniejszeniu stawały się nieczytelne.
 21. Zablokowano możliwość dokonywania zmian w kosztorysie poprzez edycję formularza kalkulacji po włączeniu blokady modyfikacji kosztorysu.
 22. Na wstążce poleceń wprowadzono zmiany mające na celu poprawę czytelności przy minimalnych rozmiarach okna głównego lub przy zwiększonej czcionce programu.
 23. Zablokowano możliwość wyciągania kosztorysu z okna głównego programu.
 24. Poprawiono prezentację w panelu właściwości pozycji uproszczonej na zakładce „Ceny” przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 25. Dodano symbol waluty w wierszu „Koszty zakupu” przy edycji ceny jednostkowej nakładu.
 Przedmiary:
 • Poprawiono zachowanie w pliku atrybutu grafik „Włącz do kosztorysu”.
 • Zablokowano możliwość przypisania kategorii dla wierszy z grafiką w kosztorysie i w działach.
 • Ujednolicono prezentację między wartością obmiaru i komentarzem na widoku „Przedmiar/Obmiar”.
 • Do opcji właściwości grafiki dodano edycję przesunięcia względem lewej krawędzi kolumny „Opis i wyliczenia”.
 Import/eksport kosztorysów:
 • Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających obrazy i teksty.
 • Wprowadzono poprawki do importera kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.
 Wydruki:
 • Poprawiono prezentację nieaktywnych elementów na wydrukach z rejestracją zmian.
 • Rozwiązano problem związany z wydrukiem szczegółowych podsumowań nieaktywnych działów w trybie rejestracji zmian.
 • Zmieniono prezentację spisu treści - dodano wcięcia dla działów.
 • Z wydruku „Zestawienie pozycji kosztorysu” usunięto zbędne teksty „Uproszczona” i „Scalona” prezentowane w kolumnie „Podstawa”.
 • Zmieniono prezentację parametrów wydruku w oknie „Drukuj” przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 • Poprawiono wydruk krawędzi tabeli przy grafice wstawionej do wiersza kosztorysu.
 Menedżery - katalogów, kartotek i baz cenowych:
 • Rozwiązano problem związany z obsługą modyfikacji w KNNR 1 0202-09 i 10.
 • Dodano nowe okno „Edycja danych nakładu” w menedżerze katalogów.
 • Usprawniono dodawanie nakładów do katalogów własnych.
 • Dodano weryfikację poprawności formatu indeksów w klasyfikacji ETO i KMB podczas edycji danych.
 • Poprawiono edycję kursów walut w menedżerze kartotek.
 • Poprawiono prezentację w oknie „Cenniki” oraz „Edytor szablonów cenników CSV” przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 Import cenników:
 • Zaktualizowano import cennika "Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych" (BISTYP).
 • Dodano automatyczne rozpoznanie cennika na płycie „Zestaw biuletynów cen robót – BCR” (SEKOCENBUD).
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 11 0708-0709 - poprawa numeracji kolumn.
 • KNNR-W 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • TZKNBK VIII 03 86-93 - poprawiono brak MP i normy sprzętu.
 • KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 13-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-02 - poprawa opisów przy modyfikacjach z tablicy 9907.

Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.300 (sierpień 2016)

Program główny:

 1. Dodano opcję zapamiętywania listy używanych w kosztorysie uzasadnień dla współczynników norm.
 2. Nowa opcja sprawdzania kosztorysu – „Kz liczone niestandardowo”.
 3. Dodano polecenie „Wstaw symbol” (dostępne w trybie edycji opisów) - umożliwia wstawianie znaków specjalnych.
 4. Rozbudowano możliwości wyszukiwania tekstów na widokach.
 5. W oknie i panelu właściwości pozycji „Czas pracy rusztowań” dodano opcję umożliwiającą prezentację obmiarów pozycji powiązanych z rusztowaniem.
 6. Do "Opcji szukania cen" dodano parametry związane z walutą wyceny. Dzięki temu można uzyskać właściwe opcje wyceny nakładów na podstawie cennika zawierającego rekordy w innej walucie niż waluta kosztorysu.
 7. W oknie „Znalezione kosztorysy”, które jest wyświetlane po wyszukiwaniu wywołanym z poziomu okna „Otwórz kosztorys” dodano przycisk „Otwórz lokalizację”.
 8. W oknie i panelu właściwości pozycji dodano przycisk pozwalający wyświetlić informacje o katalogu, z którego pochodzi pozycja.
 9. Umożliwiono włączenie paska automatycznego filtra w oknie wstawiania pozycji.
 10. Dodano możliwość zastąpienia odwołań do dezaktywowanych pozycji wyrażeniem.
 11. Rozbudowano mechanizm ochrony „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie” o możliwość zmiany narzutów.
 12. Usprawniono obsługę okna „Dodanie pozycji do katalogu własnego”.
 13. Poprawiono wyświetlanie okna „Wspólny Słownik Zamówień (CPV)” wywołanego przy dolnej krawędzi okna głównego programu.
 14. Usprawniono definiowanie wariantów w panelu właściwości.
 15. W oknie edycji strony tytułowej poprawiono prezentację kalendarza.
 16. Dodano rozwijaną listę z ostatnio użytymi uzasadnieniami krotności w oknie i panelu właściwości pozycji.
 17. Przywrócono prezentację jednostek miar przy przeglądaniu cenników RMS w oknie wstawiania pozycji.
 18. Poprawiono położenie kursora po wstawieniu danych z edytorów wywoływanych z menu podręcznego.
 19. Usunięto niepotrzebną prezentację kosztów jednostkowych dla pozycji pracy rusztowań i pozycji transportu.
 20. Poprawiono prezentację opisów cenników CJP w oknie wstawiania pozycji.
 21. Do słowników sprawdzających pisownie zostały dodane znaki specjalne.
 22. Poprawiono uwzględnianie w kosztorysie przeliczników zapisanych po zmianie jednostki miary nakładu.
 23. Zmieniono położenie okienek do ustawiania danych pozycji wczytywanych z katalogów – będą pokazywane na tle okna „Wstawianie pozycji”.
 24. Poprawiono edycję ceny w oknie właściwości nakładu (nie można było zmienić ceny, gdy dany nakład występował tylko w jednej pozycji).
 25. Poprawiono odświeżanie danych w panelu właściwości po wczytaniu kosztorysu.
 26. Dodano kolumnę „Krotność” na karcie „Pozycje”.
 27. Poprawiono wyświetlanie edytorów z kalkulatorem dla czcionki innej niż 100%.
 Przedmiary:
 • Poprawiono kopiowanie komentarzy obmiarów.
 • Usunięto problem związany z prezentacją na karcie „Przedmiar/Obmiar” i „Kosztorys”, który mógł wystąpić po edycji danych bezpośrednio na widoku.
 • Poprawiono obsługę „odnośników” wyświetlanych w panelu właściwości na zakładce „Stałe kosztorysu” w kosztorysach z ręczną numeracją.
 Narzuty:
 • Dodano polecenie umożliwiające usuwanie indywidualnych narzutów działów i pozycji.
 • Poprawiono wstawianie stawek narzutów dla działów i pozycji z okna "Wczytaj wskaźniki narzutów cenników”.
 • Dodano możliwość wstawiania narzutów procentowych dla całego kosztorysu.
 Wydruki:
 • Dodano możliwość umieszczania grafik na wydruku kosztorysu ofertowego.
 • Poprawiono prezentację początkowej wartości „Ogółem” kosztorysu na wydruku strony tytułowej z rejestracją zmian.
 • Dodano kolumnę „Krotność” do szablonu „Zestawienie pozycji”.
 • Poprawiono rozmieszczanie grafiki i tekstu w oknie „Menedżer znakowań stron wydruku”.
 • Usunięto problem związany z wydrukiem strony tytułowej na dwóch kartkach.
 • Zmieniono obsługę opcji „Drukuj stawki VAT” dostępnej przy wydruku strony tytułowej. Można z niej skorzystać nawet po wyłączeniu opcji „Narzuty kosztorysu”.
 Menedżer: katalogów, baz cenowych, kartotek
 • Umożliwiono dodawanie do własnych zestawów katalogów tylko wybranych rozdziałów i tablic.
 • Dodano dwa układy domyślne prezentacji okna menadżera katalogów (Edycja/Przeglądanie).
 • Ujednolicono obsługę sterowania panelami w menedżerach.
 • W menedżerach katalogów, cenników i kartotek dodano wiersz automatycznego filtra.
 • Zmieniono czcionkę aktywnego elementu w prawym panelu na karcie „Wydruki”, w menedżerze cenników oraz w menedżerze katalogów. Przy niektórych trybach prezentacji („skórkach”) opisy były nieczytelne.
 • Poprawiono edycję kursów walut w oknie „Kartoteki”.
 Import cenników:
 • Poprawiono rozpoznanie płyty cennika „Zestaw biuletynów cen robót scalonych BCA, BCD, BCP”.
 Import/eksport kosztorysów:
 • Wprowadzono poprawki do importera przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.
 Nowe katalogi:
 • KNR 9-29Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2015]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR C-1 i C-2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • TZKNBK I do XXIV - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-01 0228 - poprawiono kategorie gruntu.
 • KNR-W 2-01 0227-0229 - poprawiono brak tytułu pytania przy modyfikacjach.
 • KNNR-W 9 1103 - zamieniono powielone pozycje na kolejny poziom zagłębienia.
 • KNR AT-37 0202 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-08 0103 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-18 - dodano modyfikacje ze względu na umocnienie wykopów i głębokość.
 • 2-02 1807 - poprawiono zmianę tytułu pozycji przy modyfikacjach.
 • KNR AT-40 0416 - poprawiono j.m. zaprawy cementowej na [dm3].


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.200 (maj 2016)

Program główny:

 1. Umożliwiono wyszukiwanie kosztorysów wg fragmentu nazwy pliku.
 2. Rozszerzono sprawdzanie kosztorysu o kontrolę zmienionych stawek narzutów na poziomie działów i pozycji.
 3. Dodano możliwość wprowadzenia uzasadnienia dla krotności pozycji.
 4. Nowa opcja programu „Przejdź do ostatnio odwiedzanego miejsca”.
 5. Zoptymalizowano obsługę oraz rozbudowano możliwości filtrowania i grupowania wyników wyszukiwania w oknie „Wstawianie pozycji”.
 6. Dodano kolumnę „Podstawa” do karty „Rachunek ilościowy” w module „Wykonanie robót”.
 7. W oknie edycji strony tytułowej zwiększono rozmiary pól informacyjnych: „Poziom cen”, „Cenniki” i „Data”.
 8. Poprawiono lokalizację przycisków po zmianie wielkości okna „Edycja cech”.
 9. Zmieniono prezentację mnożników obmiarów w oknie wspólnych właściwości zaznaczonych pozycji – nie będą wyświetlane mnożniki z pozycji kalkulacji kosztów.
 10. Poprawiono mechanizm „Ochrona – dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie”. Zablokowano możliwość korekty obmiaru w oknie „Edycja danych wiersza obmiaru”.
 11. Zmieniono prezentację wartości zerowych na karcie „Pozycje” i „Nakłady” – będą wyróżnione czerwonym kolorem.
 12. Zoptymalizowano rozmieszczenie opcji na zakładce „Opcje użytkownika” w oknie „Opcje programu”.
 13. Uzupełniono opisy katalogów o dane wydawcy w oknie „Wstawianie pozycji”.
 14. Zmieniono prezentację szczegółów pozycji wyświetlanych w oknie „Wstawianie pozycji”.
 15. Poprawiono obsługę programu przy pracy na dwóch kosztorysach sąsiadujących pionowo lub poziomo.
 16. Dodano zapamiętywanie położenia okna „Wstawianie pozycji” przy pracy na dwóch monitorach.
 17. Usprawniono obsługę zakładki „Opcje widoków” w oknie „Opcje programu”.
 18. Zmieniono domyślne ustawienia w oknie „Wybór nakładu” i panelu „KNR > Szukanie” – przy większej ilości wyników będzie wyświetlany wiersz automatycznego filtrowania.
 19. Na karcie „Przedmiar/Obmiar” i „Kosztorys” poprawiono selekcję aktywnych elementów widoku w drzewie działów w panelu nawigacyjnym.
 20. Poprawiono prezentację danych na karcie „Obmiar/Przedmiar” i „Kosztorys” - po minimalizacji okna aplikacji do paska i przywróceniu na ekran mogła wystąpić niezgodność między pokazanymi danymi a faktyczną zawartością kosztorysu.
 21. Dodano możliwość wprowadzania wyrażeń w polu „Krotność”.
 22. Wprowadzono szereg usprawnień w obsłudze kart: „Pozycje” i „Nakłady” po podziale okna na dwie części.
 23. Poprawiono prezentację parametrów techniczno-ekonomicznych zdefiniowane w poddziałach na widokach: „Tabela elementów scalonych” i „Tabela wartości elementów scalonych”.
 24. Usunięto ograniczanie związane z prezentacją pełnej listy wyszukanych pozycji w oknie „Wstawianie pozycji”.
Przedmiary:
 • Umożliwiono zapis wyrażeń obmiaru usuwanej pozycji w obliczeniach pomocniczych kosztorysu.
 • Dodano przeliczanie nieaktywnych wierszy obmiaru w pozycjach.
 • Poprawiono zapis kosztorysu z opcją „Usuń elementy nieaktywne i warianty”.
 Narzuty:
 • Dodano możliwość edycji narzutów w oknach dialogowych.
 • Dodano kolumnę „Gdzie ustawiono” na karcie „Narzuty” dla grup: „Koszty zakupu materiałów”, „Narzuty kwotowe” i „VAT”.
 • Poprawiono prezentację długich opisów pozycji (z nazwami nakładów) na widoku „Narzuty”.
 • Poprawiono prezentację rejestracji zmian w narzutach z wieloma stawkami.
 • Wprowadzono szereg usprawnień w prezentacji i edycji narzutów na karcie „Narzuty”.
 • Zmieniono prezentację w kolumnie „Gdzie ustawiono” w przypadku narzutów korygowanych lub dodawanych na poziomie działów i pozycji.
 Wydruki:
 • Nowe okno wydruku widoku.
 • Poprawiono prezentację obramowań na stronie tytułowej.
 • Ulepszono prezentację zawartości okien: „Menedżer znakowań stron wydruku” i „Drukuj”, po zwiększeniu rozmiaru czcionki do 125%.
 • Usunięto problem związany z wczytywaniem plików z polskimi znakami do edytorów charakterystyki obiektów i klauzuli o uzgodnieniu kosztorysu.
 Import cenników:
 • Dodano import cennika „Ceny jednostkowe robót (Intercenbud)” zapisanego w nowym formacie „*.athcjp”.
 • Poprawiono rozpoznanie płyty i import cenników Biuletynu cen robót BCA, BCD, BCP (SEKOCENBUD).
 Menedżer kartotek:
 • Usunięto problem związany ze zmianą kursów walut w menedżerze kartotek.
 Import/eksport kosztorysów:
 • Dodano możliwość wczytywania plików ATH3 z aplikacji on-line Ekoszt.
 • Umożliwiono wczytywanie kosztorysów złożonych ze składowymi z programu Zuzia.
 • Usprawnienia w imporcie wydruków zapisanych w formacie PDF.
 Nowe katalogi:
 • KNR AT-37Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR 9-10 do 9-16 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-31 03 - dodano interpolacje w zależności od rozstawu rur.
 • KNKRB 1 do KNKRB 6 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-11 0101 - wprowadzono zmianę opisu przy wyborze wariantu.
 • KNR AT-99 01 - zaktualizowano rozdział, dodano nowe kotwy.
 • KNP ZREW 02 do 12 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR K-01 do K-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.100 (luty 2016)

Program główny:

 1. Zadania kosztorysu - umożliwiono dodawanie notatek do: kosztorysu, działu, pozycji, RMS oraz wiersza obmiaru.
 2. Wprowadzono mechanizm pozwalający zamieniać podstawy wyceny w plikach innych programów na format Normy.
 3. Dodano opcję zapamiętywania listy ostatnio używanych komentarzy obmiarów pozycji wprowadzanych w kolumnie „Podstawa”.
 4. W panelu właściwości na zakładce „Lista wariantów” dodano graficzną prezentację zdefiniowanych wariantów.
 5. Umożliwiono przesuwanie okna „Sprawdzanie” z listą wykrytych przy wczytywaniu kosztorysu nieprawidłowości w obmiarach.
 6. Poprawiono edycję obmiarów złożonych z wyrażeń w panelu właściwości na zakładce „Właściwości aktywnego elementu”.
 7. Dodano nowe okna: „Opcje prezentacji widoku” i „Opcje kosztorysu”.
 8. Poprawiono przypisywanie pozycji scalonej do pozycji czasu pracy rusztowań.
 9. W oknie „Właściwości materiałów” wywołanym na karcie „Nakłady” poprawiono odświeżanie stawki po zmianie grupy Kz.
 10. Uszczegółowiono komunikat wyświetlany przy nakładach ze zmienioną jednostką miary po włączeniu filtru „Błędne RMSO”.
 11. W oknie „Wstawianie pozycji” zoptymalizowano czas wyszukiwania w cennikach.
 12. Przy wczytywaniu danych z katalogów poprawiono prezentację okien wyboru.
 13. Zoptymalizowano pracę w oknie „Wybór nakładu” po wyświetleniu bardzo długiej listy wyników.
 14. W kolumnie „Podstawa” zmieniono prezentację komentarzy pozycji - będą wyróżnione czerwonym kolorem.
 Narzuty:
 • Poprawiono wliczanie kosztów zakupu przy nietypowej definicji narzutów – w przypadku liczenia Z i Kp również od materiałów.
 • Zoptymalizowano zarządzanie sposobem liczenia narzutów dla typowych ustawień narzutów.
 Import cenników:
 • Umożliwiono import cennika „Zestaw Biuletynów zagregowanych (BCO, BCM)” z plików w formacie MDB.
Importy/eksporty:
 1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
 2. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF, np. wczytywanie nakładów do pozycji z podstawą TZKNBK.
 3. Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 4. Poprawki w imporcie kosztorysów w formacie programu Rodos.
 Wydruki:
 • Na karcie „Wydruki” dodano zakładkę „Eksportuj” umożliwiającą zapis wydruku do pliku w wybranym formacie.
 • Z edytora szablonów wydruków została usunięta nieobsługiwana opcja wyrównania „do kropki”.
 • Poprawiono działanie opcji wydruku „Drukuj strony: Parzyste/Nieparzyste”.
 • Dodano nowe okno „Drukuj”.
 Nowe katalogi:
 • KNR AT-35Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 • KNR AT-36Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR 13-05 do 13-26 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNP 05 do KNP 18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-03 do 9-07 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 4-02 0520 - usunięto zbędną modyfikację - użycie materiałów z odzysku.
 • KNNR 2 14 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KSNR 2 13 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR 2-13 0703-05 - poprawiono normę R (błąd w druku).
 • ZKNR C1 i C2 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.6.400 (listopad 2015)

Program główny:

 1. Dodano możliwość prezentacji rejestracji zmian w panelu nawigacyjnym.
 2. Wprowadzono mechanizm dodawania wyszczególnienia robót do opisu pozycji.
 3. W opcjach programu dodano możliwość ustawienia separatorów: dziesiętnego i tysięcy.
 4. Umożliwiono częściowe rozliczanie obmiaru pozycji przy wyliczaniu czasu pracy rusztowań.
 5. Poprawiono zapisywanie ustawień użytkownika w opcjach kosztorysu.
 6. Wydłużono czas wyświetlania podpowiedzi w programie.
 7. W opcjach programu na zakładce „Opcje kosztorysu” dodano przycisk umożliwiający wczytanie ustawień domyślnych.
 8. Zmieniono kolejność kolumn na zakładce „Sporządził/Sprawdził” w oknie edycji strony tytułowej.
 9. Usunięto problem mogący powodować znikanie opisów opcji na stronie startowej.
 10. Poprawiono wyliczanie połączonej robocizny w katalogach KNR 11-01, KNR 13-05, KNR 13-09 i KNR 13-10.
 11. W oknie „Wybór ceny nakładu” poprawiono obsługę opcji „Idź do…".
 12. Przywrócono wyświetlanie podręcznego menu dla wiersza kosztorysu.
 13. Ujednolicono prezentację ostrzeżeń na widokach.
 14. Poprawiono kopiowanie danych z kosztorysu do schowka.
 15. Rozwiązano problem związany z odświeżaniem danych na widoku kosztorysu, który mógł wystąpić po przeniesieniu pozycji do innego działu.
 16. Dodano analizę kosztów zakupu przy wczytywaniu kosztorysu.
 17. Na karcie „Pozycje” dodano kolumnę „Data ceny” w której będą prezentowane daty wyceny pozycji uproszczonych.
 18. Zoptymalizowano obsługę edytorów dostępnych na widokach umożliwiających zmianę danych w kolumnach: „j.m.”, „Waluta”, „Kod wg CPV”, „Nr spec. techn.”, „Dostawca” i „Grupa Kz”.
 19. Dodano możliwości zmiany współczynnika norm nakładu w panelu właściwości.
 20. Umożliwiono skalowanie wykresów.
 21. Poprawiono wyświetlanie szczegółowych informacji aktywnej pozycji cennika CJP w oknie „Wstawanie pozycji”.
 22. W oknie „Wstawianie pozycji zoptymalizowano czas wyszukiwania w cennikach RMS i CJP”.
 23. Poprawiono prezentację danych po włączeniu opcji „Widok skrócony”.
 24. Umożliwiono prezentację pełnych nazw województw przy wycenie.
 25. Poprawiono wycenę pozycji uproszczonych na podstawie cenników CJP.
 Przedmiary:
 1. Poprawiono edycję parametrów techniczno-ekonomicznych w działach.
 2. Dodano komunikat informujący o usunięciu obliczeń pomocniczych kosztorysu wykorzystywanych w pliku.
 3. Poprawiono wstawiane wzorów z zakładki „Definicje i wzory” panelu właściwości do wierszy obmiarowych.
 4. Poprawiono kopiowanie do innego kosztorysu wierszy obmiarowych zawierających odwołania do innych pozycji.
 Narzuty:
 1. Poprawiono wczytywanie wskaźników narzutów do działów.
 2. Dodano prezentację podatku VAT na poziomie działu i pozycji - po ustawieniu opcji „VAT liczony: W działach lub W pozycjach” w oknie „Opcje liczenia narzutów”.
 3. Poprawiono przenoszenie narzutów działów i pozycji przy kopiowaniu elementów kosztorysu przez schowek.
 4. Poprawiono import wskaźników narzutów na systemie MS Windows 10.
 Import/eksport:
 • Usprawniono import zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
 • Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 Wydruki:
 1. W opcjach wspólnych wydruków dodano opcje formatowania składników opisów pozycji.
 2. W przypadku wyceny kosztorysu na podstawie cenników RMS i CJP na stronie tytułowej będą prezentowane dwa poziomy cenowe.
 3. Do opcji wspólnych wydruków w grupie „Formatowanie składników opisu pozycji” dodano opcję „Nazwy RMSO kursywą”.
 4. Umożliwiono wydruk pustych wierszy wprowadzonych do przedmiaru.
 5. Usunięto kolumnę „Udział %" z domyślnych szablonów kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu uproszczonego.
 6. Dodano mechanizm informujący o nowych wersjach szablonów strony tytułowej.
 7. Poprawiono prezentację sum częściowych i obliczeń pomocniczych na wydruku przedmiaru/obmiaru wywołanym z poziomu menu „Drukuj widok”.
 8. Na wydrukach zestawień materiałów zmieniono nagłówek kolumny „Transport” na „Kz”.
 9. Dodano kolumnę „Wsp. norm” do szablonów wydruków zestawień RMSO.
 10. Umożliwiono wydruk wyszczególnień robót dodanych do opisów pozycji.
 11. Z podsumowania kosztorysu ofertowego i uproszczonego będzie usuwany pusty wiersz „Narzuty kosztorysu”.
 12. Poprawiono obsługę opcji umożliwiającej wydruk bez kwot – nie był usuwany wiersz „Słownie:” z podsumowań oraz wartości materiałów pomocniczych.
 13. Rozwiązano problem związany z prezentacją pustych stron na podglądzie wydruków.
 14. Poprawiono eksport wydruków do formatów programu MS Excel.
 Nowe katalogi:
 • KNR AT-99Roboty budowlane różne; Rozdział 02 Tynki i wylewki perlitowe [ATHENASOFT wyd. I 2015]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNZ-14 i KNZ-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-17 0155 - poprawiono w materiałach uszczelki na kołowe.
 • KNNR(W) 2 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
 • KNR 2-11 0926, 0927 - uzupełniono tablice o większe szerokości cieków (na podstawie KNK 2-11).
 • KNR 0-36 do 0-38 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-08 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-27 do 9-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • ZN-97 TP S.A.-039 i 040 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • ZN-97 TP S.A.-039 0104-16 - poprawiono średnicę rur na 125 mm (błąd w druku).
 • ZN-97 TP S.A.-040 0101 do 0103 - uzupełniono opis pozycji o kategorie gruntu.
 • KNR 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR(W) 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.6.300 (sierpień 2015)

Program główny:

 1. Wprowadzono opcję programu pozwalającą zwiększyć wielkość czcionki wykorzystywanej w interfejsie.
 2. Dodano opcję programu, która umożliwia uruchamianie kosztorysów w jednej instancji programu.
 3. Usunięto zbędną kolumnę „Cena”, która wyświetlana była przy przeglądaniu katalogów norm w oknie „Wstawianie pozycji”.
 4. Dodano możliwość cofania operacji w oknie „Wybór ceny nakładu”.
 5. Poprawiono prezentację danych na widoku skróconym w trybie rejestracji zmian.
 6. Do zakładki „Widok” wstążki poleceń dodano ikonę wywołującą opcje prezentacji widoku.
 7. Poprawiono obsługę filtru „Błędne RMSO” w połączonych pozycjach.
 8. Dodano skrót wywołujący słownik kodów CPV w dodatkowych opcjach zakładki „Zasoby” wstążki poleceń.
 9. Przywrócono możliwość wyliczania średniej ceny podczas wyceny w kosztorysie.
 10. W oknie „Odwołania do usuwanej pozycji” dodano listę pozycji, w których obmiar może ulec zmianie.
 11. Wprowadzono szereg usprawnień w prezentacji okien programu po zmianie wielkości czcionki systemowej.
 12. Dodano możliwość ustawienia separatorów liczb w opcjach programu.
 13. W opcjach kosztorysu umożliwiono przywrócenie domyślnych ustawień programu.
 14. W panelu właściwości na zakładce „Obliczenia pomocnicze” poprawiono prezentację danych w kolumnie „Odwołania”.
 15. Przywrócono możliwość wstawiania znaków <> w opisie pozycji.
 16. Przy wycenie kosztorysu będą pomijane nakłady z pozycji z zaznaczoną opcją „Ceny RMS zablokowane”.
 17. W oknie „Zapisz kosztorys” dodano opcję umożliwiającą zapis tylko aktywnych elementów kosztorysu.
 18. Poprawiono prezentację danych w podsumowaniach pozycji.
 19. Wprowadzano automatyczny wybór wariantów w takich samych pozycjach przy sprawdzaniu kosztorysu i wstawianiu pozycji.
 20. Przeniesiono przycisk „RMSO/Wszystkie” ze wstążki poleceń do dodatkowych opcji zakładki „Widok”.
 21. Poprawiono pobieranie poziomu cen z pozycji wstawianych z cenników CJP na stronę tytułową.
 22. Rozbudowano mechanizmy sprawdzania i przywracania nakładów w połączonych pozycjach.
 23. Ujednolicono obsługę edytorów umożliwiających zmianę danych na widokach bez konieczności wywoływania okien właściwości.
Przedmiary:
 1. Poprawiono wstawianie obliczeń pomocniczych i wzorów z panelu właściwości do przedmiaru/obmiaru.
 2. Przy definiowaniu odwołań do obmiarów innych pozycji dodano link umożliwiający nawigację do elementów źródłowych.
 3. Poprawiono wyświetlanie danych w wierszach obmiarowych po użyciu nietypowych nawiasów do prezentacji komentarzy.
 4. Usprawniono usuwanie sum częściowych i obliczeń pomocniczych.
 5. Poprawiono prezentację kategorii przypisanych do wierszy obmiarowych w trybie rejestracji zmian.
Nakłady:
 1. Dodano możliwość wprowadzania współczynnika norm na poziomie pojedynczego nakładu.
 2. Poprawiono odświeżanie danych w szczegółowych zestawieniach nakładów.
 3. Zmieniono opis kolumny „Transport” na „Kz” na widokach z zestawieniami materiałów.
 4. Poprawiono obsługę wiersza automatycznego filtra na karcie „Pozycje” i „Nakłady”.
Narzuty:
 • Zablokowano możliwość definiowania podatku VAT w pozycjach kalkulacji kosztów (składowych pozycji scalonych).
 • Poprawiono wczytywanie wskaźnik&o