Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

O FIRMIE
SAMAX - Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi jest firmą usługowo-szkoleniową o długoletniej tradycji i dużym doświadczeniu w branży budowlanej i energetycznej. Celem działalności biura jest kompetentna obsługa uczestników procesu inwestycyjnego i budowlanego poprzez wykonywanie niżej wymienionych opracowań, realizację szkoleń dla uczestników procesu budowlanego oraz dostarczania narzędzi w postaci oprogramowania do umiejętnego wykorzystania w codziennej pracy kosztorysanta.

Od 1991 roku świadczymy wysokiej, jakości usługi zarówno na rzecz instytucji państwowych jak i komercyjnych instytucji budowlanych funkcjonujących na rynku budowlanym.

Działalność firmy obejmuje między innymi:
 • organizację szkoleń z zakresu: opracowania Programu Inwestycji, Szacowania Budżetu Realizacji Inwestycji Budowlanych; kosztorysowania branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, mechanicznej; Realizacji inwestycji według procedur FIDIC; Prawa budowlanego, prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB); Kontroli obiektów; Kontroli placów zabaw; Weryfikacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; Opracowania Programu funkcjonalno- użytkowego; Szacowania kosztów robót budowlanych i prac projektowych; Opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; Tworzenia harmonogramów z wykorzystanie programu Excel lub MS Project;
   
 • sprzedaż oprogramowania do kosztorysowania - BIMestiMate oraz tradycyjnego kosztorysowania Zuzia; PDF Kosztorys, Programów z rodziny NORMA w tym NORMA PRO, NORMA EXPERT i inne;
   
 • sprzedaż informatorów cenowych niezbędnych przy realizacji inwestycji budowlanych - Sekocenbud, ORGBUD, BISTYP i Intercenbud;
   
 • wykonanie opracowań:
  - Dokumentacji Projektowej dla branży elektrycznej
  - Programów Inwestycji, szacowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI);
  - Szacowania kosztów robót budowlanych i prac projektowych;
  - STWIORB i Przedmiarów Robót,;
  - Kosztorysów Inwestorskich dla Zamówień Publicznych;
  - Kosztorysów Inwestorskich dla inwestorów komercyjnych;
  - Harmonogramów robót budowlanych;
  - Analizy poziomu wykonania projektu wg. metody EVM;
  - Kosztorysów Ofertowych;
  - opinii i innych.
   
 •  konsultacje, doradztwo i usługi:
  - wewnętrzne szkolenia i audyty z zakresu prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego KOB;
  - wewnętrzne szkolenia obejmujące etapy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej prowadzonej według prawa polskiego oraz wzorców FIDIC.