Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Sklep managera budowlanego
Sklep managera budowlanego
U nas kupisz!
Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
dla robót w programie MS Project

ZAPRASZAMY - Najbliższy termin szkolenia:
19 - 20 czerwca 2017r.  Gliwice
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej oraz elektronicznej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.
BIMestiMate
BIMestiMate
Nowy Program umożliwia przeniesienie
z wirtualnego modelu budowli
do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę
na dowolnym etapie projektu.
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
Bezpieczeństwo na Placach Zabaw
oraz odpowiedzialność
Zarządców Nier
uchomości


Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

KONSULTACJE

SAMAX - Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi od 20 lat świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie zarządzania kosztami realizacji inwestycji budowlanych, opracowywania programu inwestycji oraz harmonogramu robót.
 
Pracownicy biura mają duże doświadczenie w planowaniu budżetu realizacji inwestycji budowlanych, opracowywaniu kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji, wariantowaniu kosztów robót oraz ich rozliczaniu.

Doświadczenie w przedstawionym zakresie nabyli podczas pracy przy przygotowywaniu wielu dokumentacji projektowych, opracowywaniu kosztorysów i STWIOR oraz bezpośrednio na kontraktach, pełniąc funkcję Inżyniera Kosztów i rozliczając wykonane roboty finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

 
W ramach posiadanych kluczowych umiejętności nasz zespół wykonuje:
 
 • Studium Wykonalności;
 • Programy Inwestycji na potrzeby WKI;
 • ZZK, WKI – wyliczenie Wartości Kosztorysowej Inwestycji;
 • Przedmiary robót i Kosztorysy inwestorskie,
 • kosztorysy wariantowania robót;
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe;
 • weryfikacje przedmiarów robót na potrzeby zamówień publicznych;
 • weryfikacje kosztorysów inwestorskich na potrzeby zamówień publicznych;
 • ekspertyzy i opinie z zakresu kosztorysowania i wyceny robót budowlanych,
 • świadectwa płatności i rozliczenia kontraktów finansowanych z UE.

  Ponadto nasz zespół:
   
 • udziela szczegółowych porad w zakresie kosztów na etapie projektowania programu, wykonuje prognozy budżetowe i plany wydatków;
 • współpracuje z zespołem przygotowującym SIWZ;
 • udziela porad przy wyborze wykonawcy robót budowlanych;
 • w połączeniu z zespołem projektowym, angażuje się w analizę i śledzenie postępu robót;
 • uczestniczy w negocjacjach (z Wykonawcą) cen robót budowlanych;
 • świadczy usługi konsultacyjne i doradza w kwestiach handlowych, ubezpieczenie, podatki, koszty cyklu życia projektu;
 • w połączeniu z zespołem projektowym tworzy procedury kontroli zmian;
 • w połączeniu z zespołem projektowym tworzy procedury kontroli ryzyka;
 • prowadzi kontrolę planowanych kosztów, zarządzania i kontroli w trakcie budowy.
 • wykonuje wymagane okresowe raporty handlowe;
 • weryfikuje dostarczone wyceny robót;
 • kontroluje i doradza w zakresie wydawania świadectw ukończenia;
 • akceptuje i zatwierdza - w ramach posiadanych kompetencji - koszty wszystkich końcowych sprawozdań  wykonawców w celu odbioru robót.
 

Osoby wykonujące powyższe zadania posiadają uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB i status Niezależnego Inżyniera FIDIC, należą do międzynarodowych organizacji FIDIC i EFCA oraz polskiej organizacji SIDIR.