Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

Bezpieczeństwo na Placach Zabaw oraz odpowiedzialność Zarządców NieruchomościWarsztaty mają na celu pomoc właścicielom oraz osobom zarządzającym placami zabaw w zakładaniu i konserwacji takich miejsc, wskazanie w jaki sposób poprawić już istniejące place aby zapewniały maksymalne bezpieczeństwo, dostosowaniu ich do potrzeb użytkowników oraz wymogów bezpieczeństwa.
Celem jest także zwiekszenie świadomości właścicieli i zarządców w zakresie pełnionych przez nich obowiązków obejmujących ochronę zdrowia i życia najmłodszych.


 

PROGRAM SZKOLENIA
 

1. Place zabaw w świetle prawa budowlanego

2. Zagadnienia prawne oraz odpowiedzialność Zarządców Nieruchomości
3. Ogólne wytyczne dot. urządzenia i utrzymania placu zabaw
4. Normy dotyczące bezpieczeństwa na placach zabaw
5. System zarządzania placem zabaw - propozycja

a. plan kontroli
b. harmonogram konserwacji i napraw

6. Kontrole oraz utrzymanie placu zabaw

a. rodzaje kontroli
b. system zarządzania
c. regularne utrzymanie
d. wypadki

7. Wykaz najczęściej wykrywanych nieprawidłowości
8. Książka placu zabaw - elementy składowe i jej prowadzenie
9. Dokumentacja urządzeń

a. projekt
b. dostarczenie i montaż wyposażenia
c. dokumenty dostawcy
d. instrukcje oraz ostrzeżenia producenta
e. kontrola montażu urządzeń 

Cena szkolenia: 460 zł/os netto (565,80 zł brutto)


  ZAPRASZAMY