Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

ARTYKUŁY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - progi przetargowe obowiązujące od 01.01.2018r.
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. obowiązują nowe wysokości progów unijnych.... więcej
Przyczyny ograniczonej wiarygodności kosztorysów inwestorskich w systemie zamówień publicznych
Niedostateczna, jak na potrzeby praktyki gospodarczej, wiarygodność kosztorysów inwestorskich jest przedmiotem krytycznej refleksji wielu środowisk związanych naukowo, profesjonalnie oraz biznesowo z polskim systemem zamówień publicznych.... więcej
Budżet zadaniowy, program inwestycji, łączna kwota środków i WKI
Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady planowania w stosunku do poprzednio funkcjonujących.... więcej
Odpowiedzialność projektanta i kosztorysanta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, funkcjonująca od 11 lutego 2012 r. , rozszerzyła zarówno krąg osób, które podlegają odpowiedzialności publicznej...... więcej
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zamówień publicznych
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych... więcej