Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

AKTUALNOŚCI
BIMestiMate - Innowacyjne oprogramowanie do kosztorysowania tradycyjnego i w technologii BIM.

28.06.2017r.
 

Przedmiarowanie, kosztorysowanie i harmonogramowanie techniką tradycyjną i w technologii BIM


Rynek budowlany, w dzisiejszych czasach zmienia się niezwykle dynamicznie. BIMestiMate jest odpowiedzią na rosnące potrzeby branży budowlanej. Jest pierwszym innowacyjnym narzędziem do wyceny kosztów robót budowlanych pracującym w technologii BIM oraz kosztorysów wykonywanych w sposób tradycyjny.
Building Information Modeling (BIM) jest modelowaniem informacji o budynku, cyfrową reprezentacją fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu. BIM to wspólny zasób wiedzy na temat informacji o obiekcie tworzący wiarygodną podstawę dla podejmowanych decyzji podczas jego cyklu życia; zdefiniowany jako istniejący od najwcześniejszej koncepcji do rozbiórki.
Building Information Modelling (BIM) to intensywnie rozwijana obecnie koncepcja informatyczna w budownictwie dotycząca wszystkich branż i procesów. Jej podstawowym elementem jest wirtualny model budowli BIM, zawierający komplet informacji zarówno geometrycznych jak i wielobranżowych. Nasze aplikacje BIMestiMate i BIMVision to ogromna pomoc dla inwestorów, projektantów, inżynierów kosztów, kierowników budowy, zarządzających modelem i zarządzających przedsięwzięciem budowlanym realizowanym w technologii BIM.

Kluczowe korzyści jakie wynikają z zastosowania technologii BIM to:

• Szybsza i pełna informacja, która może być wykorzystana we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
• Lepszy projekt – dzięki temu, że na modelu można wykonać wszechstronne badania i symulacje, propozycje projektowe mogą być gruntownie przeanalizowane.
• Skrócenie czasu analizy wariantowej od modelu wyjściowego do rezultatu pozwala efektywnie wprowadzić do projektu rozwiązania innowacyjne.
• Kontrola kosztów na wczesnym etapie projektu i dla całego cyklu życia obiektu sprawiają, że koszty są bardziej przewidywalne i lepiej kalkulowane.
• Dane cyfrowe modelu wprowadzone przez poszczególne branże mogą być wykorzystane w dalszych etapach realizacji inwestycji np. w procesie produkcji, tak jak to ma miejsce już od dawna w systemach CAD/CAM dla przemysłu. Dane te mogą być wykorzystane także przy eksploatacji budowli, w systemach zarządzania zasobami budowli (nieruchomości), a także w systemach BMS
• Dokładna i automatyczna wizualizacja pozwala inwestorom lepiej zapoznać się z budowlą; poprawia się też jakość obsługi klientów.


BIMestiMate jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych, budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Program umożliwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu.
W BIMestiMate struktura elementów kosztorysu i modelu są ze sobą powiązane. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia. Przedmiar powstaje przez wskazanie na rysunku elementów budowli i przeniesienia z nich do określonych pozycji danych, które są odczytywane z modelu.

Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jedną z branż, która może wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny. Wśród danych utrwalonych w modelu BIM, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia. BIMestiMate jest innowacyjnym systemem do wyceny kosztów robót budowlanych pracującym w technologii BIM. System umożliwia przeniesienie do opracowywanego kosztorysu przedmiarów uzyskanych wprost z modeli wirtualnych - budynków, instalacji, obiektów inżynieryjnych - i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu. Kalkulacja kosztu roboty może być przeprowadzona w oparciu o wyliczenia własne lub bazy KNR. Program współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku bazami biuletynów cen. Aplikacja odczytuje, prezentuje (umożliwia wizualizację) i pozwala analizować modele BIM zapisane w formacie IFC.

Funkcjonalność BIMestiMate obejmuje m.in.:

• Czytanie modeli BIM w formacie IFC
• Operacje geometryczne – obroty, przesunięcia, zbliżenia
• Wizualizację ze zmienną przeźroczystością w różnych trybach renderingu (model „drutowy”, półprzezroczysty, bryła),
• Prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji
• Odcięcie części modelu
• Odrzucenie wybranych elementów modelu
• Obliczenie przedmiarów elementów
 

Metoda wyceny z wykorzystaniem technologii BIM skraca czas uproszczonej i szczegółowej wyceny na podstawie danych pobranych z modelu BIM budowli. Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem. Aplikacja BIMestiMate ma otwartą strukturę i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnych systemach zgodnych z BIM.

źródło: strona internetowa datacomp.com.pl