Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
dla robót w programie MS Project

ZAPRASZAMY
Informacja o godzinach pracy SAMAX
Informacja o godzinach pracy SAMAX
W dniach 23-27.04.2018r.
Biuro czynne od 8:30-12:00


za utrudnienia przepraszamy
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.
Szkolenie z prowadzenia KOB
Szkolenie z prowadzenia KOB
Dla właścicieli obiektów i budynków oraz zarządców nieruchomości.

Szkolimy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Poznaniu
Szkolenie dofinansowane do 100%?
Szkolenie dofinansowane do 100%?

Teraz to możliwe!

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

AKTUALNOŚCI
23 Konferencja w Ciechocinku pt: "Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane - wybrane aspekty w praktyce".

W czasie konferencji zostanie zaprezentowana po raz pierwszy możliwość automatyzacji kosztorysowania w programie SeKo PRIX 12.1

Wprowadzona w roku ubiegłym nowelizacja ustawy Pzp oczekiwana była z niecierpliwością przez środowisko. Zaimplementowane Dyrektywy dają nowe możliwości ale też stawiają istotne wymagania wobec stron procesu inwestycyjnego. Czy znalazły one zastosowanie w praktyce przetargowej zamówień publicznych? Jak i czy w ogóle zareagowali na te zmiany Zamawiający i Wykonawcy? Chcemy dokonać oceny funkcjonowania wybranych zmian w praktyce, po prawie rocznym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy.
 

Tematyka konferencji będzie obejmowała m. in. następujące obszary:

  • Określanie w postępowaniu na roboty budowlane zakresu czynności, których wykonywanie musi być realizowane na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a)
  • Umowy  o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (prawidłowości, błędy i modyfikacje w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp),
  • Warunki kontraktowe - praktyczna strona realizacji kontraktów, na przykładzie inwestycji drogowych,
  • Ustalenie wartości zamówienia - przepisy a praktyka,
  • Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych - ograniczenia, bariery i problemy,
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert w aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zastosowanie art. 91 Pzp),


    źródło www.sekocenbud.pl/konferencja/